Nästan sju förstahandssökande per plats till förskollärarprogrammet på MDH

2018-10-23 | Utbildning Student

Den 15 oktober stängde ansökan till vårens utbildningar. Trots att söktrycket i hela landet minskat med en procent ökade MDH med totalt 17 309 sökande jämfört med 16 411 förra året. I genomsnitt har de grundutbildningsprogram som startar nästan tre förstahandssökande per plats.

 

Förskollärarprogrammet som ges på distans sticker ut med nästan sju förstahandssökande per plats, och det totala antalet sökande till programmet är näst högst av alla förskollärarprogram i Sverige. Även på beteendevetarprogrammet och socionomprogrammet är det hård konkurrens med omkring fyra förstahandssökande per plats.  

– Vi har haft en positiv söktrend under många år och är glada för att den verkar hålla i sig. Extra stolta är vi för att så många väljer oss som förstahandsalternativ, säger Ammie Westbeck, chef för sektionen för antagning och examen vid MDH.

I statistiken redovisas såväl ansökningar till enskilda kurser som hela program. Att antalet sökande till kurser har ökat beror till stor del på förändrade administrativa rutiner för högskolans programstudenter. 
– Tidigare har våra befintliga programstudenter massantagits till kurser inom program, men nu måste de anmäla sig via antagning.se. Men det finns också vissa fristående kurser med mycket högt söktryck, säger hon.

Tolv av totalt sextioåtta MDH-program startar på vårterminen. Det totala antalet sökande till dessa har minskat något jämfört med föregående år.

– Anledningen är delvis att det tillkommit en begränsning i hur många alternativ en sökande kan fylla i, från tjugo till tolv inför vårterminen 2019. Det är något vi välkomnar, eftersom antagna på lågt prioriterade alternativ sällan påbörjar och/eller slutför sin utbildning. Precis som för landet i stort så beror även vår minskning på att vi befinner oss i en högkonjunktur där många väljer att jobba framför att utbilda sig, säger Ammie Westbeck.

Läs mer 

Pressmeddelande från Universitets- och högskolerådet (UHR), med länkar till statistik

Ansökningsstatistik MDH