Möt MDH:s nya hedersdoktorer

Fira Hedersdoktorernas dag den 23 april

2015-04-12 | Forskning/Samverkan

MDH är stolt över sin starka och framgångsrika forskningstradition. En viktig del i relationerna med omgivningen, både internationellt och nationellt, är att utse för högskolan viktiga personer till hedersdoktorer. Den 23 april uppmärksammas, för fjärde året i rad, MDH:s hedersdoktorer med en särskild dag - Hedersdoktorernas dag. Alla är välkomna till de öppna föreläsningarna.

I år föreläser MDH:s två nya hedersdoktorer Gunnar Svedberg och Bob Perry.  Alla hälsas välkomna att lyssna till deras föreläsningar och att delta i den efterföljande frågestunden den 23 april, klockan 15.00 i sal Beta, MDH i Västerås. De nya hedersdoktorerna promoveras vid Akademisk högtid, dagen efter, den 24 april kl. 16.00 i Västerås konserthus.

Moderator är dekanus professor Lene Martin. Introduktion av hedersdoktor Bob Perry ges av professor Anders Garpelin.

Utmaningar för högskolan

Hedersdoktor Gunnar Svedberg

Det finns stora olikheter mellan svenska universitet och högskolor. Framför allt har olika historik och ekonomiska förutsättningar bidragit till väsentliga skillnader i första hand avseende forskningsvolym och antal anställda. Det har gjort att lärosätena idag i realiteten också har olika verksamhetsmål trots gemensam högskolelag och förordning. En utmaning för en högskola är att utnyttja möjligheten att sätta de egna mål som passar högskolan bäst. Inom utbildningsverksamheten och samverkan med omvärlden har en medelstor högskola som Mälardalens högskola goda möjligheter att bli bland de bästa lärosätena i landet.

I föreläsningen diskuteras några vanliga missuppfattningar om bland annat kvaliteten i de mindre och medelstora högskolornas utbildning och forskning. Med olika exempel visas att dessa högskolor i flera avseenden kan vara minst lika bra som universiteten. Med rätt prioriteringar kan högskolorna såväl ge utbildning av högsta kvalitet och minska den sociala segregationen till högre utbildning som bedriva internationellt högklassig forskning inom avgränsade områden.

 

Social justice perspectives on the stories we tell about children's transitions to school

Hedersdoktor Bob Perry

April 25, 2015 is the centenary of the beginning of a disastrous World War 1 battle which is remembered in Australia with a national holiday. Many stories of heroism from both sides of this battle have been told and have grown in stature over the years. The day is marked as a day of transition into nationhood for Australia. Nations and people experience many transitions in their lifetimes and all are defined by the stories that are told. Over many years, with my partner and colleague, Sue Dockett, I have studied the stories that have been told about transition to school.

There are many stories told about young children’s transition to school – stories of opportunities, aspirations, expectations, and entitlements. Most of these stories are positive and promote children and their families’ agency, strength and resilience. Other stories are not so positive and imbue some children and their families with stereotyped characteristics that are neither helpful, nor fair.

In this brief presentation, I shall tell some of these stories and consider how they might impact on social justice imperatives for some children and families. This will enable a brief glimpse into aspects of my research into the transition to school of children and their families.

Bob Perry är professor vid Charles Sturt University i Australien och håller sin föreläsning på engelska.