Modelldriven teknik inom inbyggda system sparar tid och pengar

2014-01-07 | Forskning/Samverkan

De inbyggda systemen som till exempel finns i flygplan och bilar blir mer komplexa, avancerade och svårare att implementera. Ett kostnads- och tidseffektivt sätt som förenklar utvecklingsprocessen är att använda modelldrivna tekniker istället för att koda manuellt var sak för sig.

Om det handlar Federico Ciccozzis doktorsavhandling ”From Models to Code and Back: a Round-trip Approach for Model-driven Engineering of Embedded Systems” som han presenterar den 17 januari på Mälardalens högskola i Västerås.

– Fördelen med att koda manuellt är att systemutvecklaren kan specificera, analysera och optimera systemegenskaperna på ett kontrollerat sätt, vilket inte har varit möjligt tidigare med modelldriven utveckling. Forskningen inom ramen för denna avhandling möjliggör detta och innebär även att utvecklaren slipper arbeta direkt med kod, som annars är ett kritiskt moment, säger Federico Ciccozzi.

Inom avhandlingen presenteras en ny teknik för inbyggda system med möjlighet att studera och bevara systemets egenskaper genom att skapa en kedja som genererar kod från systemmodellen, exekverar och analyserar den genererade koden och slutligen återkopplar analysvärden till systemmodellen. Fördelen med det här tillvägagångssättet är att det förenklar för utvecklaren som slipper arbeta direkt med kod för att ändra systemegenskaper. Istället kan utvecklaren arbeta helt och hållet med modeller och fokusera på optimering av systemmodeller med hjälp av analysvärden från testkörningar av systemet.

Federico Ciccozzi kommer ursprungligen från L’Aquila, Italien där han tog sin kandidatexamen i datavetenskap 2007 och masterexamen i programvaruteknik inom GSEEM-programmet 2009. Genom detta masterprogram fick han också möjlighet att studera på MDH och har en masterexamen i programvaruteknik även härifrån. Dessa studier ledde till att han ansökte och fick tjänsten som doktorand på MDH och efter fem års doktorandstudier väntar nu en spännande framtid på MDH.

– Jag trivs väldigt bra som forskare och jag tycker om miljön, flexibiliteten och alla intressanta möten som tjänsten erbjuder. Jag vill gärna fortsätta forska inom mitt område och jag håller på att skriva en ansökan för fortsatt forskning på MDH. Mitt nästa mål i forskningen är att utveckla mitt forskningsprojekt och hitta lämpliga lösningar även för flerkärniga processorer, säger Federico Ciccozzi.
 

Välkomna att ta del av Federico Ciccozzis forskningsresultat fredag 17 januari kl.13.15 – ca 15.00 i sal Beta på MDH i Västerås.


Mer information
En tidigare intervju med Federico Ciccozzi
Federico Ciccozzis avhandling