minSTInnovation får forskningspengar från Regionalfonden

2011-06-16 | Forskning/Samverkan

Under veckan har Regionalfonden beviljat stöd till Mälardalens högskola genom projektet minSTInnovation i Mälardalen på 2 miljoner kronor.
– Tack vare de nya forskningspengarna kommer vi att kunna utveckla vår verksamhet och hjälpa små och medelstora företag att omsätta våra kunskaper i deras verksamhet, säger Anders Martinsen, processledare på minSTInnovation.

minSTInnovation är en vidareutveckling av teknIQ/minST, projekt som har sitt ursprung från år 2000 och den starka forskningsprofilen Inbyggda system på Akademin Innovation, Design och Teknik (IDT) vid Mälardalens högskola. Tack vare det nya stödet kommer minSTInnovation att kunna bistå målgruppen små och medelstora företag till produktutveckling för inbyggda system. Syftet är att höja värdet i produkter och system för ökad konkurrenskraft på marknaden. På Akademin IDT kommer forskare, forskarstuderande, lärare och magisterstudenter tillsammans med privata specialister att arbeta med matchade insatser på tillämpningsnivå i företagens produktutveckling med inbyggda system. Små och medelstora företag kommer på så sätt komma i kontakt med forskning och höja sin kompetens, samt ha möjlighet att omsätta ny kunskap och kompetens i konkret produktutveckling. Dessutom ger det de forskare och forskarstuderande som deltar i minSTInnovation en erfarenhet och kompetenshöjning utifrån andra perspektiv, exempelvis entreprenörskap. Den nya inriktningen startar i september 2011 men redan nu finns intressanta projektuppslag som skulle kunna platsa i minSTInnovation.

För mer information kontakta gärna Anders Martinsen, processledare på minSTInnovation, på 021-10 31 07.