Minister förnyar universitetslöfte

2019-05-22 | Forskning/Samverkan Omvärld Student

Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, besökte MDH i Västerås måndag 20 maj. Ministern var då tydlig med att regeringen fortsatt vill att MDH ska bli ett tekniskt universitet.

– Vi visade upp vår starka samverkan med regionens näringsliv och offentlig sektor, och även exempel på hur denna samverkan ger oss en stark forskning och starka utbildningar. Forskning i samverkan leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att vi ska lösa några av de globala utmaningar vi står inför idag, säger rektor Paul Pettersson.

Under besöket mötte ministern högskolans ledning och representanter för facken och hon fick ta del av forskningspresentationer om bland annat inbyggda system, framtidens energi och matematikdidaktik. I Länken överraskades hon av en student från Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola som sjöng. I Länken fanns också studenter, lärare och forskare för att presentera pågående projekt och för att tala om sjuksköterskeprogrammet, som är ett av landets största sett till antalet studenter.

Efter lunch fortsatte besöket på Finnslätten hos två av MDH:s strategiska samverkansparter, ABB och Bombardier.

– För mig är det självklart att vara här och visa ministern hur viktigt MDH är för oss på Bombardier. Samverkan med MDH är väldigt viktigt för att klara teknikskiftet inom vår industri med ökad digitalisering och AI, säger Anna Höjer, Nordenchef på Bombardier.

– Skulle vi få universitetsstatus innebär det ett högre forskningsanslag, vilket möjliggör mer forskning, en större forskarutbildning och därmed en ytterligare stärkt vetenskaplig grund för våra utbildningar. Jag hoppas att Matilda Ernkrans besöker oss i Eskilstuna juni 2020. Då inviger vi nämligen Nya MDH Eskilstuna och i och med vårt nya campus tar vi ytterligare ett steg för att förstärka och fördjupa MDH:s starka roll som samverkanspartner och bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft, avslutar Paul Pettersson.