Miljoner till forskningsprojekt på MDH

2014-12-15 | Forskning/Samverkan

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK) har beviljat anslag till 22 forskningsprojekt som ska bedrivas i samverkan mellan högskola och näringsliv. Ett av dem är More Sense-projektet på Mälardalens högskola (MDH) som får 3 654 253 kronor. Projektet leds av Emma Nehrenheim, forskare i miljöteknik, och fokus ligger på medveten odling av alger för biomassa och hållbar vattenrening.

Projektet handlar om att i pilotskala odla alger för att rena avloppsvatten, odla biomassa för biogasprocessen och samtidigt återanvända värdefulla ämnen som vid konventionell reningsteknik släpps ut till naturen. Algerna behöver koldioxid för att växa snabbt och därför kan algerna användas som kolkälla. Att odla alger är långt mer effektivt än andra biobränslen som till exempel energiskog då den kan dubbla biomassan på ett dygn.

Ett av kriterierna för att få anslag från KK-stiftelsen var att forskningsprojektet skulle bedrivas i samverkan mellan högskolan och näringslivet.

– Partnersammansättningen i projektet är väldigt spännande. ABB är med från affärsenheten Power Generation som satsar stort på nya system för morgondagens VA. Tillsammans med den forskningsvana konsultorganisationen Structor Miljöteknik och innovatörerna i Flexiclean kommer vi att köra en pilotanläggning på Mälarenergis reningsanläggning Kungsängsverket i Västerås, säger Emma Nehrenheim.

Emma är glad över att KK-stiftelsen fortsätter att stödja forskningsarbetet.

– Det är såklart väldigt roligt att man fortsätter att stödja den viktiga forskning som vi räknar som en av framtidens mest energi- och resurseffektiva reningstekniker för avloppsvatten, säger hon.

De beviljade forskningsprojekten ingår i KK-stiftelsens så kallade HÖG-program. Totalt inkom 61 ansökningar och efter en granskning av experter och bedömare har KK-stiftelsen nu beviljat anslag på mellan 2 miljoner och 4,8 miljoner kronor för 22 projekt.