Mikrovågor ska ge säkrare cancerdiagnos

2011-02-04 | Forskning/Samverkan

Att använda mikrovågor istället för röntgen, som idag är standardmetod vid mammografiundersökningar, innebär många fördelar - framför allt möjligheten att ställa en säkrare diagnos. Det menar forskare vid Mälardalens högskola, som nyligen fått 1,6 miljoner från KK-stiftelsen för att utveckla mätutrustning för så kallad mikrovågsavbildning.

Även två företag, Västerås Finmekaniska och Medfield Diagnostics i Göteborg, går in med tid och pengar i det tvååriga forskningsprojektet Mamacell.

- Idag finns inget kommersiellt på marknaden med mikrovågsavbildning, en teknik där man skickar in mikrovågor i kroppen, mäter hur de sprider sig och utifrån spridningsfälten sedan räknar ut hur det ser ut inuti kroppen, berättar Magnus Otterskog, projektledare och verksam inom forskningsprofilen Intelligenta sensorsystem, ISS, på Mälardalens högskola.

Tillsammans med sina forskarkollegor ska han nu titta närmare på mikrovågstekniken och utveckla en prototyp för mikrovågsavbildning vid mammografiundersökningar.

- I Sverige kallas alla kvinnor över 40 år på regelbundna undersökningar där röntgen används för att upptäcka eventuella tumörer i brösten. Men problemet med röntgen är att metoden har sina begränsningar när det gäller mjukdelar, menar Magnus Otterskog och förklarar:

- Röntgenbilder av bröst ser ut som en grå massa och det krävs att en erfaren radiolog tittar på bilderna för att upptäcka tumörer. Tyvärr missar man många tumörer och tror sig även se sådana som inte finns; felmarginalerna ligger på cirka 10 procent åt båda hållen.

Lättare särskilja vävnad

Mikrovågor däremot gör det lättare att skilja mellan frisk och sjuk vävnad. Det beror på att tumörvävnad, till skillnad från frisk vävnad, omger sig med mycket blodkärl som syns vid avbildning med mikrovågor medan röntgen lämpar sig bäst för att upptäcka benbrott.

- Mikrovågsavbildning innebär alltså att patienten får en säkrare diagnos. Det är oerhört viktigt för ju tidigare en tumör upptäcks desto större chans att bli frisk, säger Magnus.

En annan stor fördel med denna alternativa metod till röntgen är att mikrovågor inte är någon joniserande strålning, som i värsta fall kan ge upphov till cancer. Den strålning som kommer från mikrovågorna har samma eller lägre effekt än vad mobiltelefoner har.

- Hårdvaran till mikrovågsavbildning skulle dessutom kunna göras betydligt billigare än röntgenutrustning, som är dyr och kräver skyddande infrastruktur för personalen, tillägger Magnus.

Han är övertygad om att mikrovågsavbildning på sikt kommer att komplettera eller till och med ersätta röntgenmammografin.