”Mentorprogrammet ledde till extrajobb”

2019-06-06 | Forskning/Samverkan Student

Varje år arrangerar Karriärtorget vid MDH ett mentorprogram, där programstudenter matchas ihop med mentorer från arbetslivet. Att delta i mentorprogrammet vid MDH var en självklarhet för studenten Johannes Hester och Karin Ljunggren, HR Business Partner på ABB, som nu har knutit en kontakt för framtiden.

 

Johannes Hester och Karin Ljunggren

Johannes Hester studerar sin tredje termin på beteendevetenskapliga programmet och har via kontakten med sin mentor Karin Ljunggren, blivit erbjuden ett jobb som HR-assistent på HR-avdelningen på ABB vid sidan av studierna. 

— Mycket tack vare mentorprogrammet har jag blivit mer självsäker i mig själv och vad jag vill göra efter mina studier. Jag är otroligt tacksam över att jag har träffat Karin och fått möjligheten att arbeta med det jag vill samtidigt som jag studerar, säger Johannes Hester. 
 
Mentorprogrammet är ett fritt val som Karriärtorget vid MDH erbjuder studenterna att delta i för att få en inblick i kommande arbetsliv. Programmet pågår under oktober-maj med fyra till fem gemensamma träffar där mentorer från offentlig och privat sektor möter programstudenter vid MDH. 
 
— Programmet har hjälpt mig enormt. Det är en fantastisk möjlighet att lära känna sig själv, den bransch som man är intresserad av och ett tillfälle att bygga ett kontaktnät. Tack vare de gemensamma träffarna har jag kunnat sätta teori och praktik i förhållande till varandra, vilket har gett mig en inblick i arbetslivet, säger Johannes. 
 
Utöver de gemensamma träffarna som mentorprogrammet anordnar har Johannes och Karin träffats regelbundet.  
 
— Förutom att jag nu har fått Johannes som kollega så har jag även fått ett kontaktnät med både studenter och personal på MDH som jag ser som otroligt givande i min yrkesroll. Det är viktigt att vi som arbetsgivare förstår hur vi kan attrahera framtida personal till vår verksamhet, säger Karin Ljunggren.