MDH-studenter prisas för bästa uppsatser

2016-05-19 | Student

Denna vecka delade Landstinget i Västmanland ut sina uppsatsstipendium. Fem nöjda studenter inom folkhälsovetenskapliga programmet, fysioterapeutprogrammet och sjuksköterskeprogrammet vid MDH mottog stipendier och blommor av landstingsrådet Hans Jansson (V).

 

Stipendiaterna 2016

Folkhälsovetenskap

Alexander Norman som skrivit uppsatsen Funktionsnedsattas delaktighet på arbetsmarknaden, får 4 000 kronor.

Fysioterapi

Fredrik Sandmer och Olle Önning som skrivit uppsatsen Fysioterapeuters upplevelser av tillämpning av beteendemedicin inom slutenvården, får 2 000 kronor vardera.

Vårdvetenskap

Matilda Eriksson och Alexandra Söderberg som skrivit uppsatsen Livet på äldre dar – en beskrivning av äldres upplevelser av ensamhet, får 2 000 kronor vardera.

Om stipendiet

Syftet med stipendierna är att uppmuntra till fortsatta studier och kunskapsinhämtning. Kriteriet är att uppsatserna ska vara skrivna på kandidatnivå, ha fått betyget Väl godkänt samt ha koppling till något av huvudområdena folkhälsovetenskap, fysioterapi eller vårdvetenskap.
 
Landstingets bedömargrupp bestod av: Lena Burström, legitimerad sjuksköterska och disputerad, Kristina Holmberg, legitimerad sjukgymnast och magister, samt Bo Simonsson, medicine doktor psykosomatik.