MDH-studenter prisades i internationell tävling

2016-05-11 | Student Utbildning

För femte året i rad har studenter från Mälardalens högskola (MDH) kammat hem förstapris under den årliga internationella projekttävlingen Euroweek, där representanter från 17 länder deltog.

PRIME Networking är ett nätverk av lärosäten i Europa där MDH ingår och konferensen Euroweek är en av nätverkets största aktiviteter. I år arrangerades konferensen vid ECAM Brussels Engineering School i Belgien.

Studenterna vid de deltagande lärosätena uppmanas att utveckla projekt med inriktning på särskilda frågor inom konferensens tema. Detta görs i små grupper med sex studenter från tre lärosäten under ledning av sina lärare. Under veckan kan studenterna vinna tre olika typer av priser: ”bästa skriftliga rapport”, ”bästa monter” och ”bästa presentation”.

Samtliga rapporter som lämnats in läses av en oberoende jury bestående av akademiker vid det arrangerade lärosätet och en vinnare utses. Gällande ”bästa monter” röstar samtliga närvarande akademiker från alla länder på det projekt som bäst lyckats sälja sin idé vid en utställning. För bästa presentation kan tre projekt vinna, då projekten delas in i tre olika ”tracks”. En jury bestående av akademiker från fem olika lärosäten bedömer varje projekt där man tar hänsyn till akademiskt innehåll, presentationsförmåga och den interaktiva diskussionen. I år deltog totalt 16 projekt.

 

MDH kammade hem tre förstapriser

Årets konferenstema var “Creativity and Entrepreneurship: Facing the Megatrends”. MDH deltog i år med tre olika projekt och för femte året i rad kammade MDH:s representanter hem förstapriset.

Två förstapriser, för bästa rapport och bästa presentation (track 2), vanns av projektet ”Startup Companies Facing Global Megatrends – What language and cultural skills will young entrepreneurs need?” och det var Johanna Westerlund (IMF-programmet) och Leanne Johnstone (International Marketing) som fick hämta hem segerbucklan. Med i projektgruppen fanns även studenter från Portugal (Instituto Politécnico de Coimbra) och Finland (Mikkeli University of Applied Sciences).

– Euroweek var en fantastik upplevelse och har gett mig värdefulla insikter i internationella konferenser och att arbeta över tids-, rums- och kulturella gränser. Själva projektet har varit utmanande och i vissa situationer blev vi alla lite galna och stressade, men det var det värt. Vårt team har haft ett fantastiskt band och alla utnyttjade sina olika styrkor genom att hjälpa varandra när det som bäst behövdes, allt för att försäkra projektets framgång, säger Leanne Johnstone.

Den tredje vinsten, för bästa presentation (track 3) vanns av projektet: ”International Education – the shape of things to come” och det var Krista Porthén (IMF-programmet) och Alice Öqvist (Analytical Finance) som fick ta emot det priset.

– Vårt projekt handlar om megatrenden internationell utbildning, och den ökade drivkraften för internationell utbildning på en allt mer globaliserad arbetsmarknad. Vilka svårigheter som finns för studenter som vill studera utomlands, vilka fördelar det finns för både studenter, värduniversitet och samhället i sig, samt antydningar till hur framtida internationella program skulle kunna konstrueras. Många av de saker som vi tar upp i projektet, så som betydelsen av en internationell och kulturell förståelse tycker jag att vi fått uppleva en del av under Euroweek, säger Alice Öqvist.

 

Nöjda handledare

Handledarna Charlotta Edlund och Angelina Sundström är naturligtvis glada och nöjda.

– Studenterna har lagt ner mycket tid och energi på projekten. Mitt mål som projektledare är att skapa ett team, från dag ett. Studenterna lyckades bygga upp en fantastisk teamkänsla från det första Skype-mötet i december och det märktes tydligt på resultatet. Två av projekten lyckades gå hela vägen till vinst, vilket vi är väldigt glada för, säger Charlotta Edlund.

Vinnande bidrag

Vinnande projekt: Två förstapriser för bästa rapport och bästa presentation (track 2) vanns av projektet ”Startup Companies Facing Global Megatrends - What language and cultural skills will young entrepreneurs need?” med Johanna Westerlund (IMF-programmet) och Leanne Johnstone (International Marketing).

Vinnande projekt: Bästa presentation (track 3) vanns av projektet ”International Education – the shape of things to come” och det var Krista Porthén (IMF-programmet) och Alice Öqvist (Analytical Finance) som fick ta emot det priset. Med i projektgruppen fanns även studenter från Italien (Università Carlo Cattaneo) och USA (Molloy College). Teamet från USA kunde tyvärr inte närvara vid årets Euroweek på grund av terroristattackerna som skedde i Bryssel i mars.

Det tredje projektet, ”The New Angels of Life”, behandlade ett mycket aktuellt och komplicerat tema. Studenterna Gino Nano och Lewend Mayiwar (IBM-programmet) jobbade hårt tillsammans med studenter från Norge och Belgien i sitt projekt, som handlade om globaliseringen och flyktingkrisen. Här var fokus på sjukvård och relationen mellan läkare och patient. Projektet kom tvåa i kategorin ”bästa rapport”.