MDH-studenter har utvecklat elektroniska musikinstrument

Avslutar kurs med vernissage på MDH i Västerås

2016-05-24 | Utbildning Student På campus

Studenter vid datavetenskapliga programmet på Mälardalens högskola (MDH) har i kursen interaktionsdesign utvecklat elektroniska musikinstrument i samverkan med Västmanlands Teater och Cirkus Cirkör. På torsdag 26 maj visar de upp resultaten. ”Alla som vill är välkomna att provspela!”, säger Rikard Lindell som är kursansvarig lärare.

 

 

Under fem veckors tid har studenterna arbetat i grupper med att utveckla elektroniska musikinstrument, och under torsdagens vernissage demonstreras prototyper av dem.

Joel Söderman är en av studenterna som läst kursen.

– Min grupp har utvecklat ett digitalt instrument som är en slags kombination av ett slagverk och ett klaverinstrument. Man spelar genom att slå på ett antal rör som alla representerar varsin ton i det västerländska tonsystemet. När man slagit an en ton kan man hålla ut den genom att låta handen ligga kvar på röret, tonen spelas helt enkelt så länge man håller kvar handen på röret. Man har även två handskar på sig när man spelar. Den ena används för att välja vilka toner som rören spelar, så att man kan spela i olika register. Den andra används för att ändra ljudets karaktär och böja tonerna som rören spelar. När man vinklar handen i olika riktningar, påverkas ljudbilden, berättar han.

Samarbete med Cirkus Cirkör och Västmanlands Teater

Arbetet har skett i samarbete med Cirkus Cirkör och Västmanlands Teater, och målet är att instrumenten ska vara en del av föreställningen Horisonter som sätts upp på teatern med premiär den 12 november. Under kursens gång har studenterna haft en workshop tillsammans med Cirkus Cirkör och handletts i sin designprocess av Andreas Kullberg som arbetar som kompositör på teatern.

– Med några ord om moln och tyngdlöshet har studenterna förhållit sig fritt i skapandet av sina instrument. En utgångspunkt var att instrumentet gärna fick innehålla en visuell, fysisk komponent som till exempel bearbetade känslan av att falla, säger han.

Joel Söderman menar att samarbetet har betytt mycket.

– Kursen är spännande och nytänkande i sig själv, men samarbetet har lyft den och bidragit till att det vi har gjort känts betydelsefullt och ”på riktigt”.  Vi har fått väldigt stor kreativ frihet i arbetet och dessutom fått ta del av flera gästföreläsningar som breddat våra perspektiv, dels i vår syn på interaktion mellan människor och datorer, dels mer generellt angående datavetenskapens plats i samhället. Och ett stort plus är att projektrapporten ska presenteras i form av en youtube-video!

Internationella gästföreläsare

Kopplat till utställningen på torsdag den 26 maj hålls även en öppen föreläsning med Nick Bryan Kinns och Jennifer Sheridan från Centre for Digital Music (C4DM) vid Queen Mary University of London, ett tvärvetenskapligt forskningscenter inom musikteknologi, datavetenskap, elektronik, interaktionsdesign och musik. De kommer att berätta om centrets forskning inom design för nya elektroniska musikinstrument, och spela på Collidoscope, ett interaktivt ljudinstrument som kan manipulera inspelat ljud, och som utvecklats av centret.

– Jag är väldigt glad över att Nick och Jennifer kommer hit för att dela med sig av sina erfarenheter. De är fantastiskt inspirerande och jag hoppas att många tar möjligheten att lyssna till dem, säger Rikard Lindell.