MDH-studenter formger utställning med fokus på normer

2016-06-01 | Student

Idag slår Västmanlands läns museum upp portarna till en annorlunda utställning som har utformats i samarbete med forskare och studenter på Mälardalens högskola (MDH). Utställningen invigs med en vernissage klockan 16.00 den 1 juni på museet i Västerås, och står öppen för besök under hela sommaren.

Basutställningen ”När då var nu: 1500-1700-tal, den nya tidens ordning och reda” vänder sig till barn mellan 9-12 år med berättelser om livet under tidsepoken. I samarbete med MDH bjuder nu Västmanlands läns museum in till en helt ny tappning av utställningen. Under våren har 18 förstaårsstudenter från programmet rumslig gestaltning haft i uppdrag att omskapa fyra berättelser, med syfte att skapa pedagogiska tillägg som inbjuder till interaktion och normkritik.
– Med tilläggen vill vi öka medvetenheten kring normer. Studenterna har ”hackat” utställningen genom att lägga fokus på vilken roll dåtidens normer spelar i de livsöden som gestaltas. På så vis hoppas vi bidra till reflektion, att besökarna får större förståelse för och ifrågasätter hur normer påverkar dem själva och samhället idag. För studenterna har uppgiften inneburit en övning i att tänka kritiskt och visa nya perspektiv, säger Jennie Schaeffer, lärare och forskare inom Informationsdesign på MDH.

En av MDH-studenterna är Lisa Lord. Hon har arbetat med att formge berättelsen om Stina, en piga som trots en mindre skada genomgår en långdragen sjukhusvistelse.
– I originalberättelsen ser Stina ner på sig själv eftersom hon är piga och litar blint på sin läkare, så vi ville lyfta hennes röst mer. Därför har vi använt en skyltdocka och programmerat in ljudslingor med hennes tankar och drömmar, som besökaren kan spela upp genom att trycka ett stetoskop mot olika delar av hennes rygg, säger Lisa Lord.

Samarbetet mellan MDH och Västmanlands läns museum stöds av det Vinnovafinasierade projektet Normkritiskt utställningslaboratorium.
– Vi har tidigare varit med om att studenters tillägg fungerar så pass väl i en utställning att de behålls som permanenta inslag. Det är otroligt inspirerande för samtliga inblandade när MDH, studenterna och museet går ihop för att samverka på det här sättet, och dessutom känns det väldigt bra när det leder till ett resultat som även kommer allmänheten till del, säger Jennie Schaeffer.

Lisa Lord är mycket nöjd med uppgiften och ser fram emot invigningen av utställningen som kommer stå öppen från 1 juni till 18 augusti.    
– Det har varit en utmaning att arbeta normkritiskt eftersom normer kan vara så inpräntade, men jag har lärt mig mycket. Vi har också fått en djup inblick i hur arbetslivet som rumslig gestaltare kan se ut, och det är bra inför framtiden, säger hon.