MDH-studenter åker till Kanada för att tävla i finans

2019-02-21 | Omvärld Student Utbildning

Det handlar om att tävla mot några av världens mest målinriktade studenter som alla har siktet inställt på en karriär inom finansbranschen. I en tre dagar lång marknadssimulering möter deltagarna olika realistiska utmaningar på finansmarknaden.

Laget från MDH har goda grundkunskaper i och med sina masterstudier i Financial engineering, Mathematical Engineering och Industrial Economics och senast i augusti deltog ett par av dem i den europeiska versionen av tävlingen, i Rom. Tack vare sponsring från teknikkonsultföretaget WSP i Västerås kan de nu delta med ett lag i den större, internationella tävlingen i Toronto, Kanada.

– Vi är jätteglada för att WSP ställer upp med den här sponsringen som varit helt avgörande för att vi ska komma iväg, säger Lana Fazulla som första gången kom i kontakt med WSP i samband med att hon var företagsvärd vid den årliga arbetsmarknadsmässan Högvarv på MDH.

Simulerad finansmarknad

Tävlingen utgår från ett antal olika uppdrag som alla hanteras inom ramen för den simulerade finansiella marknaden i Rotman Interactive Trader platform. I tävlingen testas studenternas förmåga att göra snabba och korrekta bedömningar, något som är extremt viktigt inom trading.

– Det ska bli väldigt spännande att delta. Det är en välrenommerad tävling och ett fantastiskt tillfälle att testa de kunskaper jag fått med mig från mina finans och matematikstudier så långt, säger Chris Bourelos.

Ekonomi och matematik

Den tekniska plattformen som används för tävlingen är utformad för att efterlikna verkliga scenarion. Lagen har begränsat med tid och mängder av data som måste analyseras, något som kräver mycket goda kunskaper i både matematik och ekonomi. Lana Fazulla läser sitt fjärde år på civilingenjörsprogrammet inom industriell ekonomi.

– Jag har börjat intressera mig mer och mer för olika typer av trading under mina studier vid MDH. Tävlingen är ett perfekt sätt att testa mina kunskaper. I Rom lyckades vi få relativt goda resultat trots det faktum att vi inte kände varandra innan och hade begränsat med tid för förberedelser. Den här gången tror jag att resultatet kan bli ännu bättre, säger hon.