MDH-student utsedd till Global Swede av Utrikesdepartementet

2012-05-08 | Forskning/Samverkan

Batu Akan, forskarstudent i datavetenskap vid Mälardalens högskola, har blivit utsedd till Global Swede av Utrikesdepartementet. Som Global Swede kommer han att vara representant för Sverige i sitt hemland Turkiet och fungera som ambassadör för Sverige och den högre utbildningen.

– Det är en stor ära att bli nominerad till Global Swede. Denna utmärkelse kommer att ha en mycket positiv inverkan på mitt personliga och akademiska liv, säger Batu Akan.

Syftet med Global Swede är att skapa ett svenskt initiativ för att uppmärksamma utländska studenter som viktiga ambassadörer. Ambassadörerna verkar som en brygga mellan svenskt näringsliv och utlandet, de visar även att Sverige är en attraktiv och bra studiedestination.

Kriterier för att bli Global Swede är att den internationella studenten utmärkt sig under sin studietid inom området innovation och entreprenörskap samt att han/hon är i slutet av sin utbildning. Batu Akan forskar inom datavetenskap och kommer att avlägga sin doktorsexamen 2014. Hans forskning är innovativ och handlar om att göra industriella robotar tillgängliga för små och medelstora företag.

– Forskningen kommer att leda till sänkta produktionskostnader och möjlighet till kompetensutveckling samt ökad självständighet hos de berörda företagen. Min förhoppning för framtiden är att jag stärker både den akademiska världen och näringslivet i förbindelsen mellan Turkiet och Sverige, säger Batu Akan.

Även förra året var Mälardalens högskola representerat då studenterna Albert Franklin Bayeck och Mahgol Amin blev utsedda till Global Swedes.

– Utmärkelsen Global Swede är en viktig symbol för Sverige som studiedestination, vår utbildning och forskning. Att det denna gång är en forskarstudent som uppmärksammas betyder mycket, säger Karin Röding, rektor Mälardalens högskola.

Ceremonin för utmärkelsen Global Swede arrangeras av Utrikesdepartementet och Svenska institutet och äger rum idag, den 7 maj. Handelsminister Ewa Björling kommer då att dela ut ett diplom till Batu Akan och de 23 andra internationella studenter från andra högskolor och universitet i Sverige som fått utmärkelsen.

Handelsministern bjuder in till diplomeringsceremonin Global Swede (7/5, UD)

MDH-student får fint uppdrag (4/5, VLT)

Forskarstudent blev "Global Swede" (6/5, P4 Västmanland)

Forskarstudent blev "Global Swede" (6/5, P4 Sörmland)

Vad innebär den hedrande utmärkelsen? (7/5, Eskilstuna kuriren)