MDH-student prisas för utmärkt arbetsmiljöuppsats

2015-11-11 | Student

Jessica Hoff som har studerat arbetslivsvetenskap vid MDH får 15 000 kronor av Prevent och AFA försäkring för sitt examensarbete om arbetsmiljö och verksamhetsstyrning i socialtjänsten.

 

Juryns motivering:
”Jessica Hoffs uppsats har en intressant frågeställning och mycket stor aktualitet kring arbetslivets många gånger begränsade förmåga att använda sig av forskning i syfte att skapa goda arbetsmiljöer”.

Uppsatsen ger en bra bild av socialsekreterares arbetsmiljö utifrån frågeställningen hur chefer förhåller sig till larmrapporterna om dålig arbetsmiljö som framförts under senare år. 

Ett huvudresultat är att chefer och politiker har svårigheter att ta till sig brister i socialsekreterarnas arbetsvillkor. Den bild som framträtt i tidigare forskning har inte nått full legitimitet på organisatorisk nivå, utan tycks istället hänvisas till exempelvis att hög personalomsättning har andra orsaker än arbetsmiljön. 
 

Om stipendiet

Prevent och AFA Försäkring delar varje år ut stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats på 15 000 kr till studenter på ingenjörsutbildningar, ekonomutbildningar och även personal- och arbetslivsutbildningar. Syftet med stipendiet är att uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna på högskolor och universitet i landet.