MDH storsatsar på undervisning i miljöteknik

2017-02-02 | Utbildning Student På campus

Till hösten gör MDH en storsatsning inom miljöteknik och lanserar sex nya kurser både på grund- och avancerad nivå.
– MDH bedriver forskning inom en av världens starkaste forskningsprofiler, framtidens energi, och det här är ett sätt att stärka kopplingen mellan forskning och utbildning, säger Patrik Klintenberg och Monica Odlare, som ansvarar för kurserna.

 

Kurserna startar hösten 2017 och kommer att ges på campus eller som distanskurser, på svenska eller på engelska.

– Vi kommer att använda oss av modern pedagogik och till stor del ha webbaserad undervisning. Möjligheten att läsa dessa kurser utifrån sina egna förutsättningar är därför stora, säger Patrik Klintenberg och Monica Odlare.

Syftet med satsningen av miljökurser är ur högskolans perspektiv bland annat att få in mer miljöteknik i undervisningen och öka antalet internationella studenter.

 

Kurserna

Kurserna i miljöteknik kommer att ges både på svenska och på engelska. Nedan följer kort information om de kurser som ges på svenska.

 • Introduktion till miljöteknik campus och distanskurs, fristående
  Kursen ger dig kunskaper om grundläggande fysiska, kemiska och biologiska begrepp som är centrala inom miljöteknik. Dessa tillämpar du för att beräkna massbalanser och utföra riskanalyser. Du lär dig också grundläggande vattenkemi och principer för vattenrening, vattenföroreningar, luftföroreningar, avfallshantering, farligt avfall, uthållighetsbegrepp och grön teknik.
   
 • Energi och klimat, campus och distanskurs (fristående)
  Att energiomvandling av främst fossila bränslen har en stor klimatpåverkan är allmänt känt. Kursen behandlar energisystemets påverkan på klimatförändringar, fysikaliska och kemiska processer relaterade till atmosfären, luftkvalitet, våt- och torrdeposition, samt åtgärder för minskad effekt av energiomvandling på klimatet kommer beröras.

 

 • Energi och naturresurser, campus och distanskurs (fristående)
  Vår utveckling kräver mer och mer energi samtidigt som tillgången på naturresurser för energiomvandling är en begränsande faktor. Kursen behandlar i huvudsak bildning och tillgång av naturresurser som är centrala för energiomvandling, vår nuvarande och framtida energianvändning, dess miljöpåverkan, och hur vi kan verka för en hållbar utveckling av vårt energisystem.

För mer information om kurserna, kontakta Patrik Klintenberg .