MDH storsatsar på flexibelt lärande

2015-11-04 | Forskning/Samverkan

Under fyra år framöver leder Mälardalens högskola (MDH) ett initiativ som ska utveckla 20 webbkurser för yrkesverksamma ingenjörer. De ska utformas så att det går att läsa dem vid sidan av ett heltidsjobb. ”Vi vill ge fler möjlighet att fortbilda sig mitt i livet”, säger rektor Karin Röding.

 

Ovan från vänster: Olle Vogel, programansvarig KK-stiftelsen; Hans Hansson, projektledare för PROMPT; Malin Rosqvist, projektledare för PROMPT. Nedan från vänster: Madelene Sandström, VD på KK-stiftelsen; Karin Röding, rektor på MDH. Fotograf: Johan Olsson.

 

Projektet som står bakom kursutvecklingen heter Prompt och finansieras med 50 miljoner kronor av KK-stiftelsen.

– Det här är en unik satsning i den mening att det är första gången som vi finansierar så omfattande kompetensutveckling i samarbete mellan flera lärosäten. Vi ser det som ett flaggskeppsprojekt och har stora förväntningar på dess effekter, säger Madelene Sandström, vd på KK-stiftelsen.

I kursutvecklingen deltar även en stor samling representanter från industrin i regionen. Sammanlagt är 36 företag från olika branscher direkt involverade, samt 11 bransch- och intresseföreningar med totalt runt 300 medlemsföretag.

– Även om man har en ingenjörsutbildning i botten så behöver man utveckla sin kompetens kontinuerligt för att hänga med. Den tekniska utvecklingen går så fort idag. Jag ser Prompt som ett konkret exempel på hur yrkesverksamma kan vidareutbilda sig inom mjukvara och systemutveckling, säger Stefan Andersson, projektledare på Saab och ordförande i föreningen Swedsoft.

Karin Röding framhåller möjligheterna med flexibla studiemetoder.

– MDH vill möjliggöra ett livslångt lärande. Att studera behöver inte vara att läsa ett helt program. Med Prompt blir det möjligt att ta del av olika kurser för att fortbilda sig inom specifika ämnesområden, och att göra det när och var man vill, säger hon.

Om Prompt

Prompt står för professionell masterutbildning i programvaruteknik och projektet startade i mindre skala för två år sedan. Hittills har man utvecklat fyra kurser som följts av ett 60-tal personer under våren 2015. I somras beviljades en expandering av projektet. Kurserna är nätbaserade med flexibla utbildningsformer, kostnadsfria för både studenten och/eller företaget och öppna för yrkesverksamma ingenjörer och utvecklare.

Medverkande i Prompt

Akademi och institut: Mälardalens högskola, Blekinge tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Universitet, SICS Swedish ICT Kista, SICS Swedish ICT Västerås.

Bransch- och intresseorganisationer: Automation Region, IT&Telekomföretagen, Processindustriell IT och Automation (PiiA), Robotdalen, Swedish Association for Requirements Engineering (SARE), Swedish Association for Software Testing (SAST), Swedish National Real-Time Association (SNART), Svensk Elektronik, Swedsoft och Teknikföretagen.

Företag: ABB, Addalot, Addiva, Alten, Arcticus, BAP, Bombardier Transportation, CSC Sverige AB, CrossControl, Dynamic Robotic Solutions (DRS), Ericsson, Eskilstuna Elektronikpartner, Etteplan, FindOut, Frontit, Fujitsu, Impronova, Knightec, Malvacom, Niffiq, Northern Test Consulting, Prevas, Qtema, Realtime Embedded, Rockwell Automation, Saab Safety Integrity, Scania, Schneider Electric, Solvina, Telenor, Tolpagorni, Volvo CE, ÅF.