MDH startar nytt masterprogram i fysioterapi

2019-04-12 | Student Utbildning Alumni

Med start hösten 2019 erbjuder MDH ett helt nytt masterprogram i fysioterapi. Programmet har en unik beteendemedicinsk inriktning som lyfter sambandet mellan livsstil och hälsa och är efterfrågat av både studenter och arbetsgivare.

Bild på fysioterapeut och äldre man på balansboll

På det nya masterprogrammet fördjupar fysioterapeuter sin kompetens och förbereds på hälsofrämjande arbete med dagens och morgondagens hälsoproblem.

− Hälsopromotion och prevention har fått en ökad betydelse inom yrkesområdet fysioterapi. På arbetsmarknaden finns behov av fysioterapeuter med kompetens att arbeta med hälsoinriktad beteendeförändring på individ-, grupp- och organisationsnivå, säger Maria Sandborgh, universitetslektor i fysioterapi vid MDH.

Masterprogrammet ger både verktyg och teoretisk grund för att arbeta med hälsorelaterad beteendeförändring.

− Programmet ger också verktyg för organisationsinriktat arbete, som att införa nya arbetssätt i vården med syfte att stödja patienters hälsoinriktade beteenden, säger Maria Sandborgh.

Många jobbmöjligheter

En masterexamen i fysioterapi öppnar dörrar till en bred arbetsmarknad. Efter avslutad utbildning kan man arbeta med klinisk kompetensutveckling, kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning av såväl fysioterapi som hälso- och sjukvård i stort. Som student på det nya programmet får man också en internationell utblick vilket ökar möjligheterna till arbete på en internationell arbetsmarknad.

− Dessutom öppnar en masterexamen möjligheter till forskarstudier, säger Maria Sandborgh.

Ansök senast 15 april

Programmet består till hälften av kurser inom huvudområdet fysioterapi och till hälften av kurser inom det generella området hälsa och välfärd. Kurserna ges på engelska och sista ansökningsdag är 15 april 2019.