MDH startar flera nya program till hösten

2015-04-07 | Utbildning

Till höstterminen startar flera nya program på MDH och några program får nya inriktningar eller ämneskombinationer. Ett exempel är energiingenjörsprogrammets nya inriktning mot elektroteknik som sker i direkt samarbete med ABB, Bombardier, Westinghouse och Mälarenergi. Ett annat exempel är det sverigeunika civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem.

 

MDH strävar alltid efter att utbildningen ska ha en nära anknytning till arbetsmarknaden och att de utbildningar som ges ska vara anpassade efter de behov som finns i samhället. Därför anpassas alltid programutbudet kontinuerligt. Till hösten startar till exempel två program där behovet av ingenjörer är i fokus.

Kravet på effektiv energianvändning ökar och behovet av ingenjörer med kunskap inom elektroteknik är stort. Branschen räknar med att behöva anställa ungefär 2 000 personer årligen inom de närmaste åren. Även behovet av att utveckla pålitlig teknik som kan utforska rymden, förbättra flygsäkerheten eller effektivisera sjukvården har ökat vilket gör att efterfrågan på en helt ny typ av ingenjörer är större än någonsin.

För att rusta inför framtiden startar därför MDH höstterminen 2015 bland annat två nya program:

 • en unik ingenjörsutbildning med inriktning mot elektroteknik, i direkt samarbete med ABB, Bombardier, Mälarenergi och Westinghouse,
 • ett sverigeunikt civilingenjörsprogram i tillförlitliga flyg- och rymdsystem.

Läs mer om det nya energiingenjörsprogrammet med inriktning elektroteknik

Läs nyhet om det nya civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem

Fler programförändringar

Det finns fler förändringar i programutbudet på grundnivå till hösten 2015.

 • Energiingenjörsprogrammet: två nya inriktningar, elektroteknik resp. värmeteknik
 • Samhällsvetenskapliga programmet: startar inte
 • Innovation och produktdesign, civilingenjörsprogram: startar inte
 • Innovation, produktion och logistik, civilingenjörsprogram: startar inte
 • Produktion och produktdesign, civilingenjörsprogram, nytt program
 • Flygingenjörsprogrammet: startar inte
 • Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem: nytt program
 • Innovationsprogrammet-MTO företagsekonomi: startar inte
 • Innovationsprogrammet-MTO psykologi: startar inte
 • Innovationsprogrammet: nytt program
 • Förskollärarprogrammet: inget distansalternativ
 • Ämneslärarprogrammet gymnasieskola matematik/teknik: ny ämneskombination