MDH släckte för miljön

2016-03-21 | Omvärld

Lördagen den 19 mars arrangerade Världsnaturfonden Earth Hour för tionde året i rad. Earth Hour syftar till att skicka en politisk signal till makthavare om att ta klimatförändringarna på allvar, och därigenom uppmärksamma och skapa ett engagemang i frågan.

 

 

- För MDH är det en självklarhet att delta i världens största klimatmanifestation, vilket vi i år gjorde för sjunde året i rad. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad. Ett av målen är att högskolan ska effektivisera sin energianvändning för att bidra till en hållbar miljö för nuvarande och kommande generationer. Earth Hour är ett av många sätt att lyfta frågan om miljö och klimat, säger Paul Pettersson, vikarierande rektor vid MDH. 

MDH släckte lamporna mellan klockan 20.30 och 21.30 under lördagskvällen den 19 mars.

Läs mer om Earth Hour