MDH släcker för miljön

2015-03-26 | Omvärld På campus

På lördag den 28 mars är det Earth Hour. MDH deltar självklart i världens största klimatmanifestation och släcker lamporna mellan klockan 20.30 och 21.30.

För nionde året i rad arrangerar Världsnaturfonden Earth Hour. Earth Hour ska inte ses som en kampanj för att spara energi, utan syftet är att skicka en politisk signal till makthavare om att ta klimatförändringarna på allvar, och därigenom uppmärksamma och skapa ett engagemang i frågan.

 

MDH deltar i manifestationen för sjätte året i rad.  År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad. Ett av målen är att högskolan ska effektivisera sin energianvändning för att bidra till en hållbar miljö för nuvarande och kommande generationer. Det konkreta och mätbara målet är att energianvändningen ska minska med tre procent till år 2016 per medarbetare.

– Som miljöcertifierad högskola har vi hela tiden ett ansvar att arbeta för en bättre miljö. Under 2014 slogs alla rekord och människor från över 162 länder och 7 000 städer deltog i Earth Hour, så vi ser det som en självklarhet att även MDH ska delta. Earth Hour är en viktig pusselbit i den viktiga och världsomfattande frågan om miljö, säger Karin Röding, MDH:s rektor.