MDH satsar på strategisk samverkan tillsammans med åtta lärosäten

2013-12-20 | Forskning/Samverkan

Med ett stöd på tolv miljoner kronor startar nio svenska lärosäten, däribland MDH, ett gemensamt utvecklingsarbete inom strategisk samverkan. Syftet är att stärka Sverige som kunskaps- och näringslivsnation och öka samverkan mellan utbildning och forskning samt omgivande samhälle och näringsliv.

Målet och basen för projektet KLOSS, Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan, är samverkan för utveckling. Genom projektet ska samverkan få en tydligare roll som strategiskt verktyg både för utveckling och ökad användning av lärosätenas forskning och utbildning.  Målet är också att öka kunskapen kring strukturer och metoder för utveckling och uppföljning av samverkansinsatser och att förtydliga hur dessa insatser kan meritvärderas.

– KLOSS kommer att ytterligare stärka MDH:s etablerade profil inom samverkan. Tillsammans kommer vi att kunna dra nytta av varandras kompetenser och erfarenhet för att skapa en gemensam samverkansgrund samt upprätta formella partnerskap med enskilda företag, myndigheter och organisationer, säger Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign och projektledare för KLOSS vid MDH.

Samarbetet ska hjälpa lärosätena att utveckla en struktur för utbyte med omvärlden. Att se över hur forskares respektive lärares utåtriktade arbete kan vidareutvecklas är en annan viktig punkt. Arbetet inom projektet bedrivs i form av sex delprojekt och ett gemensamt för uppföljning. Delprojektet 2.C  koordineras av MDH tillsammans med KTH med stöd av SU. Delprojektet kommer att fokusera på vilka effekter långsiktiga avtal med externa parter som industri, offentlig sektor och organisationer har för lärosätets verksamhet.


Om KLOSS
Målen med KLOSS är:
•  att ge samverkan en tydligare roll som strategiskt verktyg både för utveckling och ökad användning av lärosätenas forskning och utbildning.
•  att öka kunskapen kring strukturer och metoder för utveckling och uppföljning av samverkansinsatser.
•  att förtydliga hur dessa insatser kan meritvärderas.

Förutom MDH ingår också KTH, Stockholms universitet, Uppsala Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Högskolan i Jönköping, Sveriges lantbruksuniversitet och Linköpings universitet där KTH är huvudsäte för projektet.

Mer information om KLOSS finns här.