MDH:s utbildningar i ingenjörs- och teknikvetenskap utvärderade

2013-10-29 | Utbildning

Den 29 oktober presenterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kvalitetsutvärderingen för Mälardalens högskolas (MDH:s) utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap. Ett flertal av utbildningarna får kvaliteten ifrågasatt. MDH kommer nu påbörja ett arbete med att se över bristerna, och ska senast inom ett år återkomma till UKÄ med en åtgärdslista.

Universitetskanslersämbetet ska fram till 2014 utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen.

MDH:s utbildningar inom produkt- och processutveckling får omdömet hög kvalitet. Flertalet utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap tilldelas omdömet bristande kvalitet.

UKÄ:s beslut om bristande kvalitet innebär ett ifrågasättande av kvaliteten och tillstånden. MDH har kvar aktuella examenstillstånd och de studenter som läser de aktuella utbildningarna berörs inte.

– MDH strävar alltid efter att alla utbildningar ska hålla hög kvalitet. Därför är det självklart att vi tar till oss den kritik som vi får från Universitetskanslersämbetet. Underlaget kommer att analyseras och utifrån detta tar vi fram en konkret åtgärdslista som vi sedan kommer att följa, säger prorektor Paul Pettersson.

Följande examina har tilldelats omdömet hög kvalitet: högskoleingenjör,  civilingenjör och masterexamen i produkt- och processutveckling

Följande examina har tilldelats omdömet bristande kvalitet: kandidatexamen i energiteknik, datavetenskap och innovationsteknik, magisterexamen i datavetenskap, masterexamen i datavetenskap, högskoleingenjörsutbildningarna i flygteknik, energiteknik, nätverksteknik och byggnadsteknik.

----

För frågor eller kontakt med prorektor; kontakta kommunikationschef Sara Seltborg 021-10 15 35 eller sara.seltborg@mdh.se

UKÄ:s pressmeddelande