MDH:s stöd för samverkan ska genomlysas

2013-09-10 | Forskning/Samverkan

MDH:s vision är att bli en excellent samproducerande högskola till 2016. En av punkterna inom kraftsamlingsarbetet handlar om hur högskolan kan förtydliga och bättre samordna sättet vi arbetar med samverkan och samproduktion - både internt och externt. Som ett led i detta har rektor beslutat att anlita en konsult som får i uppdrag att utreda Enheten för externa relationer, EER, och dess verksamhet.

– Eftersom MDH är sprungen ur samverkan med samhället och vi har en tydlig vision för samproduktion är det angeläget att göra en genomlysning av verksamheten på EER för att skapa än tydligare strukturer för att nå vår vision. Konsultens uppdrag är att lämna förslag på hur verksamheten som i dag bedrivs på EER kan inplaceras i andra redan befintliga organisatoriska enheter allt i syfte att öka synergieffekterna för samverkan inom MDH, säger rektor Karin Röding.

Utredningen av EER startar omgående och ska vara klar före årsskiftet.