MDH:s specialistsjuksköterskeutbildningar håller hög kvalitet

Besked från Universitetskanslersämbetet idag

2016-04-20 | Utbildning Student

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tilldelar MDH:s specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot anestesisjukvård, intensivvård och distriktsköterska omdömet hög kvalitet. – Våra specialistsjuksköterskeutbildningar är viktiga både för högskolan och för regionen så UKÄ:s besked är verkligen glädjande, säger Paul Pettersson, vikarierande rektor.

UKÄ har i uppdrag att utvärdera alla utbildningar i landet som leder till en examen. I utvärderingen av MDH:s vårdutbildningar 2014 tilldelade UKÄ MDH:s specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård det högsta omdömet, mycket hög kvalitet. MDH:s magisterexamen i vårdvetenskap tilldelades hög kvalitet.

Specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot anestesisjukvård, intensivvård och distriktsköterska fick omdömet bristande kvalitet. MDH har nu genomfört flera förbättringsåtgärder, som bland annat en ökad medverkan av lärare vid bedömning av studenten vid verksamhetsförlagd utbildning, en tydligare koppling mellan examinationer och lärandemål och de självständiga arbetena som ingår i utbildningarna omfattar nu hela forskningsprocessen.

Idag meddelar alltså UKÄ att utbildningarna får omdömet hög kvalitet.

– Det är många på MDH som har arbetat för att säkra utbildningarnas kvalitet och nu har vi fått ett kvitto på att högskolan kan ta gemensamma krafttag i kvalitetsfrågor.  I och med dagens besked har MDH fått omdömet hög kvalitet eller mycket hög kvalitet i samtliga utbildningar som högskolan erbjuder och som UKÄ har granskat i den här utvärderingsomgången, säger Paul Pettersson, vikarierande rektor.