MDH:s samverkansmedalj till Carina Färm

2017-04-20 | Forskning/Samverkan Omvärld

– Jag är oerhört glad, stolt och hedrad över att få den här utmärkelsen. För mig är det viktigt att ha en bra samverkan med högskolan, att hitta gemensamma områden i vår vardag.
Det säger Carina Färm, VD vid VafabMiljö Kommunalförbund och mottagare av MDH:s samverkansmedalj 2017.

 

Carina Färm har själv en bakgrund inom MDH. Under åtta år arbetade hon som forskare och lärare med fokus på vattenrening och hon har disputerat inom området miljöteknik. Carina Färm har även varit extern ledamot i fakultetsnämnden. Innan hon kom till VafabMiljö Kommunalförbund var hon affärsområdeschef vid Mälarenergi AB och därefter vice VD samt affärsområdeschef inom Eskilstuna Energi och Miljö AB.

– Jag kan båda världarna, både den akademiska och den inom näringslivet. Det har varit en oerhörd styrka och en bra grund för samverkan, säger Carina Färm.

Just vatten och resursfrågor är något som engagerar Carina Färm. Hon har varit delaktig i olika projekt tillsammans med MDH och ser flera fokusområden framöver.
– Ska vi ha ett hållbart samhälle måste människor göra andra val. Jag hoppas att vår samverkan kan bidra och vara en motor för att driva utbildningar och intresset för detta framåt. Det är en oerhörd utmaning, men tillsammans kan vi påverka vår omgivning, säger Carina Färm.

Välkommen att lyssna på Carina Färms föreläsning i samband med Akademisk högtid.

27 april 13.30, MDH i Västerås, sal Beta

 Hur bygger vi det hållbara samhället?
Vi står inför stora utmaningar för att nå de globala målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling som FN beslutade om i september 2015. Högskolan och det omgivande samhället har ett stort ansvar att ta fram och förmedla ny kunskap för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. Hur kan vi samverka kring det?

MDH:s samverkansmedalj uppmärksammar en persons framstående insatser som direkt eller indirekt haft betydande påverkan på högskolans arbete. Carina Färm  tilldelas samverkansmedaljen 2017 för att hon sedan flera år tydligt betonar vikten av och verkar för samarbete mellan MDH, Vafab Miljö och energibolagen i regionen för att möta samhällsutmaningar som framtidens avfallshantering, energiförsörjning, vattenrening och förändringsarbete kopplat till konsumenter och kunder.   Medaljen har tidigare gått till Johan Söderström, vd för ABB Sverige, och till Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna kommun.