MDH:s rektor Karin Röding blir ny statssekreterare hos ministern för högre utbildning och forskning

2016-01-14 | Omvärld

Regeringen har idag utsett Karin Röding till statssekreterare hos ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. Karin Röding tillträder sin tjänst på Utbildningsdepartementet redan på måndag den 18 januari. Karin Röding har varit rektor på Mälardalens högskola (MDH) sedan 2011.

Jag har haft fantastiskt givande och lärorika år på MDH och jag kommer att sakna medarbetare, studenter och alla våra samarbetspartners i regionen, nationellt och internationellt. Samtidigt är det väldigt spännande att gå in i en ny roll, i en miljö som jag känner sedan tidigare. Jag har tidigare varit departementsråd på Utbildningsdepartementet i sju år. När jag väl landat i att tacka ja, har allt gått väldigt fort.

Karin Röding fortsätter:
När jag blev rektor fick jag ett tydligt uppdrag av styrelsen: utveckla högskolans samarbeten med det omgivna samhället såväl med offentlig som privat sektor. Under åren har också flera strategiska samverkansavtal kunnat tecknas till gagn för utbildningen och studenterna och för hela forskningsverksamheten. Jag känner mig stolt över att ha bidragit till detta. Jag är också stolt över att MDH som första högskola 2011 beslöt att genomföra en utvärdering av högskolans samlade forskning genom MER14. På motsvarande sätt är jag glad över att styrelsen gav mig som rektor i uppdrag att samla all verksamhet i Eskilstuna i ett nytt och ändamålsenligt campus. Ett viktigt beslut för MDH, Eskilstuna och Sörmland.

MDH:s styrelse påbörjar nu rekryteringen av en ny rektor under ledning av ordförande Madeleine Caesar:
Jag tackar Karin Röding för att hon med stort engagemang och kunskap har lett MDH under fem intensiva och utvecklande år. Verksamheten har fokuserats och utvecklats med fokus på kvalitet och samverkan med olika aktörer nationellt och internationellt. Jag gratulerar Utbildningsdepartementet till denna rekrytering och ser framemot fortsatt gott samarbete med Karin i hennes nya roll. I styrelsen kommer vi nu omgående att starta arbetet med att rekrytera en ny rektor till högskolan. Det är sedan regeringen som fattar beslut om tillsättningen.

Prorektor, professor Paul Pettersson är ställföreträdande rektor och kommer från och med måndag gå in i den rollen. Högskolans styrelse ska också snarast möjligt ta fram ett förslag till regeringen om en tillförordnad rektor. Regeringen fattar sedan beslut efter sedvanlig beredning.

– Jag vill naturligtvis gratulera Karin till hennes nya arbete, säger Paul Pettersson. Hon har gjort ett fantastiskt jobb med att positionera och synliggöra MDH och slutar i ett läge där vi har en god ekonomi, bra och tydliga rutiner. Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med Karin under flera år och kommer tillsammans med högskolans ledning att göra allt jag kan för att verksamheten ska fortsätta att utvecklas under perioden fram till dess att regeringen har utsett en ny rektor.

Regeringskansliets pressmeddelande

Pressbilder på Karin Röding 

För media som vill kontakta Karin Röding