MDH:s nya gästprofessor vill skapa en bättre framtid för vår planet

2017-09-19 | Forskning/Samverkan

MDH:s nya gästprofessor Steven Hartman är en central forskare och initiativtagare inom forskningsområdet Environmental Humanities (miljöhumaniora) i Norden. Forskningen har fokus på samtida utmaningar så som klimatförändringar, föroreningar och minskad biologisk mångfald ur ett litterärt och kulturellt perspektiv.

 

– Jag känner mig tacksam att få göra det som jag älskar mest, nämligen att lära mig mer om världen och att tillämpa den kunskapen för att försöka skapa en bättre framtid för mänskligheten och för vår planet, säger Steven Hartman som har arbetat på flera universitet i Sverige och i USA.

För att hitta ett sätt att uppnå en mer balanserad utveckling av mänskliga samhällen och en bättre förvaltning av vår planets resurser behövs kunskap från litteratur och kultur.

– Vi behöver ett historiskt djup för att analysera och få en bättre förståelse för hur samhällen har hanterat kriser tidigare och därmed kunna se vad som har fungerat och vad som inte har fungerat bra. Forskningen inom humaniora ger dessutom kunskaper om människans tankar, motivationer och värderingar. Politiska beslutsfattare behöver dessa insikter lika mycket som de behöver de kunskaper som naturvetenskapen tillhandahåller, säger Steven Hartman.

Steven tog sin doktorsexamen i litteratur vid State University of New York och sin Master of Fine Arts i kreativt skrivande vid American University i Washington, DC. Hans forskningsintresse är fortfarande inom litterär produktion och inom litteraturvetenskap, där han bland annat intresserar sig för hur människans idéer, övertygelser och ideologier har utvecklats historiskt i olika samhällen och kulturer. Det har sedan utvecklats mot senare års engagemang i det tvärvetenskapliga forskningsområdet miljöhumaniora med fokus på hållbar miljö.

Möjligheter för flera forskningssamarbeten

Steven kommer att ingå i MDH:s forskningsmiljö Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD), där han kommer vara verksam i den litteraturvetenskapliga forskningen inom ämnet engelska och den ämnesövergripande forskningen kring hållbarhetsfrågor som bedrivs inom forskargruppen Ekokritiskt forum. Ekokritik är ett forskningsfält inom miljöhumaniora, där man till exempel studerar hur den ekologiska problematiken skildras i litterära texter och hur litteraturen gestaltar naturen och omvärlden.

Eftersom Steven Hartmans nuvarande forskning och forskningsprojekt är tvärvetenskapliga så finns det möjligheter för flera samarbeten inom MDH.
– Jag ser fram emot att arbeta på MDH, tillsammans med forskare som jag har haft förmånen att samarbeta med tidigare. Jag hoppas dessutom att flera av mina forskningsprojekt, däribland arbetet med UNESCO, kan vara intressant för kollegor inom andra avdelningar och på andra akademier. Jag ser därför fram emot att knyta fler kontakter och att utforska dessa möjligheter närmare, säger Steven Hartman.

Seminarium med Steven Hartman om aktuella projekt inom miljöhumaniora

Onsdagen den 20 september kl. 13.15-14.45 i sal Ypsilon på MDH i Västerås, håller Steven Hartman ett öppet seminarium om det växande forskningsområdet miljöhumaniora. Seminariet går under namnet ”Environmental Humanities, Sustainability, Civil Society and Education”. Här kommer han bland annat presentera några forskningsprojekt som han är involverad i samt deras koppling till hans arbete med UNESCO och det internationella nätverket Humanities for the Environment. 

Läs mer om Steven Hartmans öppna seminarium ”Environmental Humanities, Sustainability, Civil Society and Education”