MDH:s lärarutbildning ökar med 60 helårsstudenter under 2015

2015-02-03 | Utbildning

Nu står det klart att MDH under 2015 har i uppdrag av regeringen att utöka sin lärarutbildning. Ökningen under 2015 kommer att motsvara ungefär 60 helårsstudenter.

Den tidigare regeringen meddelade redan under våren 2014 att en utbyggnad av lärarutbildningen var att vänta och MDH förberedde sig för det redan då. När den nya regeringen tillträdde stod det klart att den hade en liknande inställning.

 

I regleringsbrevet för 2015 står det nu klart att MDH under 2015 får ett uppdrag att utöka lärarutbildningen med en omfattning på ytterligare 60 helårsstudenter. En fortsatt utbyggnad förväntas pågå i cirka fyra år till, men hur stor den kommer att vara presenteras troligen först i höstens budgetpropp.

– När det gäller utökningen av vårdutbildningen aviserade den nya regeringen i höstas att de vill satsa på vårdutbildningen, och då avsevärt mer än vad den tidigare regeringen ville. Eftersom den nya regeringen inte fick igenom sin budget i höstas, bygger regleringsbrevet på den gamla regeringens vilja. Vårdutbildningen finns därför inte med i någon större utsträckning, säger MDH:s rektor Karin Röding.

MDH förväntas dock få ett uppdrag i budgetproppen i höst att under 2016 påbörja utbyggnad av vårdutbildningarna, men det är ännu osäkert i vilken utsträckning.

Med anledning av regleringsbrevet, har rektor nu fattat ett kompletterande beslut om Verksamhetsmål 2013-2016, uppdrag och budget för 2015.

Läs det kompletterande beslutet