MDH:s kandidatexamenstillstånd i matematik är säkrat

2015-02-26 | Utbildning

Nu kommer beskedet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att MDH:s utbildning som leder till en kandidatexamen i matematik håller hög kvalitet och att examensrätten därmed är säkrad. – Alla inblandade har verkligen gjort ett fint jobb för att säkerställa att våra studenter får en utbildning av hög kvalitet, säger rektor Karin Röding.

 

 

 

UKÄ har haft i uppgift att granska kvaliteten på alla landets högskoleutbildningar. I oktober 2014 gjorde UKÄ bedömningen att MDH:s kandidatexamen i matematik hade bristande kvalitet. Sedan dess har högskolan gjort flera insatser för att säkerställa att utbildningen som leder till kandidatexamen i matematik håller hög kvalitet. Högskolan har till exempel: 

  • stärkt lärarkåren med fler lärare med doktorsexamen för att se till att undervisningen håller hög nivå,
  • inrättat flera nya obligatoriska matematikkurser för att säkra att studenterna får bättre kunskaper för att kunna ta sin examen och
  • utökat tiden för handledning och för examination vid uppsatsskrivande.

Nu gör alltså UKÄ bedömningen att MDH:s kandidatexamen i matematik håller hög kvalitet och att högskolan därmed får behålla rätten att utfärda denna kandidatexamen.

– Dagens besked ger oss bekräftelse på att utbildningen håller hög kvalitet vilket alltid är högskolans strävan. Det visar också att vi tillsammans kan ta krafttag för att förbättra och höja kvaliteten på våra utbildningar. Det är verkligen mycket glädjande, säger Karin Röding.