MDH:s kandidatexamen i innovationsteknik håller hög kvalitet

2015-05-19 | Utbildning

När Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tidigare utvärderade MDH:s kandidatexamen i innovationsteknik tilldelades omdömet bristande kvalitet. Sedan dess har MDH genomfört flera förbättringsåtgärder. Nu har UKÄ gjort en uppföljning och ger utbildningen omdömet hög kvalitet.

 

 

UKÄ har i uppdrag att utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. Vid den första utvärderingen av MDH:s kandidatexamen i innovationsteknik tilldelades utbildningen omdömet bristande kvalitet.

Sedan dess har MDH gjort flera förbättringsåtgärder för att säkerställa en god kvalitet och högskolan har lämnat in en redovisning av det till UKÄ. Den 18 maj kom alltså det positiva beskedet, att MDH:s kandidatexamen i innovationsteknik får omdömet hög kvalitet och att examensrätten därmed är säkrad.

– Det är mycket glädjande att se att det arbete som många av MDH:s medarbetare har lagt ner på att säkerställa en hög kvalitet på utbildningen, har lönat sig. Det här är ett kvitto på att vi tillsammans ser till att MDH erbjuder studenterna en utbildning av hög kvalitet, något som alltid är vår strävan, säger rektor Karin Röding.