MDH:s högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik och i byggnadsteknik håller hög kvalitet

2015-03-19 | Utbildning

När Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tidigare utvärderade MDH:s högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik och högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik tilldelades omdömet bristande kvalitet. Sedan dess har MDH genomfört flera förbättringsåtgärder. Nu har UKÄ gjort en uppföljning och ger utbildningarna omdömet hög kvalitet.

Vid UKÄ:s utvärdering av kvaliteten på 364 teknik- och ingenjörsutbildningar på landets lärosäten, tilldelades 110 stycken omdömet bristande kvalitet. Nu är UKÄ:s första uppföljningar klara och de 37 utbildningar som hittills har följts upp får alla omdömet hög kvalitet, däribland MDH:s högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik och i byggnadsteknik. Examensrätten för utbildningarna är därmed inte längre ifrågasatta.

Sedan omdömet bristande kvalitet tilldelades, har MDH gjort flera förbättringsåtgärder för att säkerställa en god kvalitet och högskolan har lämnat in en redovisning av det till UKÄ. Den 18 mars kom alltså det positiva beskedet, att MDH:s högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik och i byggnadsteknik får omdömet hög kvalitet.

– Det är många medarbetare som har arbetat hårt för att säkerställa detta positiva besked. Det här är ett kvitto på att vi tillsammans ser till att MDH erbjuder studenterna en utbildning av hög kvalitet, något som alltid är vår strävan, säger rektor Karin Röding.

Läs pressmeddelande från UKÄ