MDH:s Global Swede mötte minister

2019-05-24 | Utbildning Student Alumni Forskning/Samverkan Omvärld

Årets Global Swede från Mälardalens högskola, Amani Othman, har tilldelats utmärkelsen vid en nationell ceremoni i Stockholm, där bland annat utrikeshandelsminister Ann Linde närvarade.

Varje år utses en internationell student till MDH:s Global Swede och i år föll valet på Amani Othman, som läser sista terminen på masterprogrammet i innovation och design. Amani har utmärkt sig genom att hon bland annat är mycket ambitiös och interkulturellt kompetent.

Hur tänker du kring att ha mottagit den här utmärkelsen?

Jag känner mig mycket ödmjuk inför nomineringen från akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens högskola. Jag är extremt tacksam för att ha fått motta en sådan här utmärkelse från den svenska regeringen. Nu ser jag fram emot att vara en god ambassadör för både Sverige och Saudiarabien.

Berätta lite mer om dig själv, vem är Amani och hur hamnade du här på MDH?

Under 2014 flyttade jag till Sverige för att få internationell erfarenhet och utveckla min kunskap. Jag jobbade i tre år som Art Director på Prime a Weber Shandwick Company i Stockholm. Att befinna mig i arbetslivet ökade min inlärning och väckte intresset för innovation- och designområdet. För att öka kunskapen inom det här stora området och också för att kunna komma vidare i karriären så bestämde jag mig under hösten 2017 för att börja studera innovation och design på MDH.

Vad kommer du att göra om tio år och var kommer du att befinna dig geografiskt?

Just nu praktiserar jag på Volvo Construction Equipment, där jag även hade möjligheten att skriva min Masteruppsats inom området human-centrerad artificiell intelligens. Ur ett bredare perspektiv så strävar jag efter att under de kommande tio åren att använda min kunskap och bidra till samhällsutvecklingen i Sverige, Saudiarabien och resten av världen.