MDH:s examenstillstånd i nationalekonomi är säkrat

2013-10-09 | Utbildning

MDH:s utbildning i nationalekonomi på kandidatnivå håller hög kvalitet och examenstillståndet är därmed säkrat. Detta enligt en ny bedömning av Universitetskanslersämbetet.

Fram till årsskiftet 2013-2014 utvärderar Universitetskanslersämbetet kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. De utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet följs upp efter ett år och högskolan har då möjlighet att redovisa de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa bristerna.

MDH:s utbildning i nationalekonomi på kandidatnivå tilldelades bedömningen bristande kvalitet för ett år sedan. Exempel på åtgärder MDH har gjort under året är att öka antalet laborationstimmar och digitala övningar, skapat en bättre kontakt mellan lärare och studenter samt sett över examinationsmomenten.

MDH har nu fått det positiva beskedet att dessa åtgärder gör att utbildningen håller en hög kvalitet.

– Det är mycket glädjande att se att det arbete som MDH har lagt ner det under det senaste året på att säkerställa en hög kvalitet på utbildningen, har lönat sig. Det är av största vikt för MDH att alla utbildningar håller en hög kvalitet, säger rektor Karin Röding.

Nyheten på UK-ämbetets webbplats om kvalitetsuppföljningen