MDH:s ekonomiutbildningar i internationell granskning

2016-05-12 | Student

MDH är mitt uppe i en process av att söka EPAS-ackreditering för programmen International Business Management och Magisterprogrammet i internationell marknadsföring. Att få en ackreditering är ett kvitto på att programmen har en hög kvalitet och står sig väl ur ett internationellt perspektiv.

EPAS är ett internationellt ackrediteringssystem som utvärderar ekonomiprogram på kandidat- och magisternivå. Granskningen genomförs av organisationen the European Foundation for Management Development (EFMD).

– En ackreditering innebär att vi får ett godkännande från EFMD på att vi har utbildningsprogram som lever upp till internationella krav. För våra presumtiva studenter är det ett värdefullt bevis på att utbildningen håller hög kvalitet och att de gör ett bra val som söker sig hit, säger Sikander Khan, som tillsammans med Jimmie Röndell och Ingemar Haglund är aktiva med arbetet kring EPAS-ackrediteringen.

Gruppen ser dessutom att arbetet med ackrediteringen, på akademin för ekonomi, samhälle och teknik där utbildningarna har sin hemvist, resulterar i ett nytt sätt att tänka gällande kvalitet i programmen.

– Det kommer att underlätta vid framtida granskningar som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför. Externt underlättar det samarbetet med övriga lärosäten som har ackrediteringar, en väg som annars är stängd.

Skulle International Business Management och Magisterprogrammet i internationell marknadsföring få en ackreditering kommer högskolan att fortsätta granskas på regelbunden basis.

– Processen tar inte slut om man får en ackreditering, snarare tvärtom. Vi kommer att fortsätta lägga ner tid och engagemang på att utveckla våra utbildningar. Det här innebär ett stort åtagande. EPAS är inget sprintlopp – mer av ett maraton, säger Sikander Khan.

I slutet av maj 2017 tas beslutet om MDH:s ekonomiutbildningar får en EPAS-ackreditering.

För mer information om EPAS-ackrediteringen innebär, kontakta Sikander Khan.