MDH-roboten Naiad ska söka av Östersjön efter farliga objekt

2013-10-23 | Utbildning

18 MDH-studenter arbetar med att utveckla roboten Naiad med målet att skapa en plattform för fortsatt forskning inom undervattensrobotik. Det långsiktiga syftet är att söka av Östersjön efter farliga objekt.

 

– Förr i tiden var det vanligt att tunnor med giftigt avfall dumpades i Östersjön. Dessa har nu börjat vittra sönder, vilket kan leda till ödesdigra konsekvenser för miljön. För att kunna säkra en fortsatt levande natur för kommande generationer är planen att lokalisera och ta hand om dessa gifttunnor innan innehållet gör någon skada. Det långsiktiga målet är att skicka ut ett helt stim av robotar som samarbetar för att systematiskt söka av hela bottnen efter farliga objekt, säger Joel Larsson, en av studenterna.

MDH-studenter vinner pris för bästa ingenjörskonst
Varje år får studenter på robotikprogrammet och masterprogrammet i intelligenta inbyggda system möjlighet att tillsammans konstruera och utveckla en robot i en 20 veckor lång projektkurs. År 2012 vann MDH-studenterna pris för bästa ingenjörskonst på robotiktävlingen RoboSub och även i år har studenterna höga ambitioner.

 

– Målet med vår robot Naiad är att under sommaren 2014 vinna utmärkelser i tävlingarna SAUC-E i Italien och RoboSub i USA, där högskolor och universitet från hela världen samlas för att föra forskningen inom undervattensrobotik framåt. Jag tror att vi har stora chanser att få pris för vår väldigt modulära konstruktion som består av ett distribuerat system, där varje delsystem har en liten specifik uppgift. Delsystemen kommunicerar och samarbetar med varandra för att klara av större uppgifter. Designen vi satt upp för hård- och mjukvara möjliggör att man enkelt kan byta ut olika delar av systemet, till exempel vid uppgradering, säger Joel Larsson.

För mer information se hemsidan för Naiad.