MDH-professor utsedd till ”Leading woman in science”

2017-12-21 | Forskning/Samverkan

Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDH, blev nyligen utsedd till en av AcademiaNets ”Leading women in science”. AcademiaNet drivs av en tysk stiftelse som tillsammans med europeiska partners, från såväl akademin som näringsliv, nominerar och utser kvinnliga forskare med excellent forskning inom sitt område.

Syftet med AcademiaNet är att synliggöra kvinnliga forskare, som är ledande inom sina forskningsfält, för att skapa möjligheter för att ännu fler kvinnliga akademiker får ledande positioner i samhället. Man vill också nå ut till journalister och arrangörer av konferenser så att de kan ta del av och lyfta fram kvinnliga, beprövade experter.

För att bli utsedd till en av ”Leading woman in science” behöver forskaren först bli nominerad av en av AcademiaNets partners. Därefter ska hon klara sig igenom urvalskriterierna, som bland annat handlar om att ha utmärkta vetenskapliga kvalifikationer och akademiska uppgifter, och att hon har haft ledande positioner inom sitt forskningsfält.

Anette nominerades till AcademiaNet av Vetenskapsrådet som är en statlig svensk myndighet med uppgift att utveckla och stötta svensk forskning av hög kvalitet.

– Det känns väldigt hedrande att ha blivit nominerad av Vetenskapsrådet och sedan uttagen till AcademiaNet som presenterar så många fantastiska, erkänt duktiga och framgångsrika kvinnliga forskare, säger Anette Sandberg.

Anette som har en bakgrund som förskollärare, är professor i pedagogik vid MDH med inriktning mot förskolan sedan 2010. Anette har särskilt intresserat sig för barns lärande genom lek, men även för barn i behov av särskilt stöd, hur förskolans miljö gynnar lärande och förskollärarnas profession. Hon menar att förskolan är en oerhört viktig pedagogisk verksamhet som lägger grunden för barns livslånga lärande och att förskolläraren här spelar en viktig roll.

–Många av barnens kompetenser grundläggs under de första fem åren av deras liv, därför är det viktigt att förskolan ger barnen en så bra start som möjligt. Barnens lärande och utveckling i förskolan är helt beroende av kompetent och välutbildad förskolepersonal, säger hon.

Förutom att driva forskningsprojekt är Anette även programansvarig för förskollärarprogrammet vid MDH sedan flera år tillbaka och har varit vetenskaplig ledare och forskningsledare i utbildningsvetenskap. Hon har dessutom gett ut flera böcker inom sitt forskningsområde, där Lärarförbundet valde att ge hennes senaste bok ”Förskollärarkompetens i förändring” till sina studentmedlemmar, då den ansågs vara den bästa för att ge medlemmarna en bra start i arbetslivet. Boken skrevs tillsammans med professor Sonja Sheridan och professor Pia Williams vid Göteborgs universitet.

Kontakt

 Kontaktuppgifter till Anette Sandberg, professor i pedagogik vid MDH