MDH-professor, huvudredaktör för framgångsrik handbok inom energiområdet

2015-08-28 | Forskning/Samverkan

Professor Jinyue Yan vid Mälardalens högskola är huvudredaktör för den nyligen publicerade Handbook of Clean Energy Systems, en 4 000-sidig referensbok som väntas bli en av de mest inflytelserika referensböckerna inom energiområdet.

 

Energi, eller mer precist, “Clean Energy”, förändrar och påverkar inte bara vårt nuvarande liv, men också vår närmaste framtid. Energikrisen i världen kan inte mötas med en unik lösning, vi måste utveckla en mängd olika system och tekniker, som tar fram en rad strategier för ren och hållbar energiproduktion, samtidigt som vi betänker de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna.

Handbook of Clean Energy Systems kommer att vara det första arbete som täcker det breda ämnet rena energisystem till en ny övergripande nivå.

– Vi har redigerat ett omfattande och aktuellt större uppslagsverk som sammanför uppgifter om innovation, forskning, utveckling och praktiska tillämpningar inom alla rena energisystemområden och teknik, säger Jinyue Yan.

Huvudreferenskälla

Man räknar med att boken kommer att bli den viktigaste referenskällan för forskare inom akademi och industri som arbetar med att utveckla system och teknik för ren och hållbar energi.  

– Den här boken har redigerats för energiforskare, praktiker, ingenjörer och beslutsfattare samt för universitetsstudenter. Det snabbt växande intresset för energiforskning avspeglas i det enorma antalet nya kurser inom detta område som förekommer vid universitet runt om i världen. Som en handbok kommer det också att vara en värdefull referenskälla för att stödja lärare och avancerade studenter på kurser inom energi- och kraftproduktion, förnybar energi, miljövetenskap och teknik, energipolitik och hållbarhet.

Alla artiklar i handboken är oberoende av varandra, även om de är organiserade enligt både logiska och vetenskapliga sätt.

– Detta möjliggör för läsarna att välja en enda artikel av intresse, men att läsa hela bandet, och till och med handboken, kommer att ge de mest uppdaterade och gedigna kunskaperna och metoderna.

Flera hundra författare

På grund av de breda ämnen som behandlas i handboken, har projektet involverat flera hundra författare, vetenskapsmän, ingenjörer och chefer, organiserade av bandredaktörerna. Sedan projektet startade 2012 har gruppen arbetat hårt för att samordna nästan två hundra olika artiklar, som framstående författare från hela världen bidragit med.

– Att redigera den här boken har varit mycket kreativt givande och spännande. Jag har verkligen trivts med processen även om jag måste erkänna att det har varit en utmaning att arbeta enligt plan samtidigt som jag kommunicerar med upptagna författare, och med Skype- och telefonmöten med våra förläggare. Jag vill särskilt tacka vår förläggare, Sarah Higginbotham för att ha initierat detta projekt och för hennes effektiva samordning mellan redaktörer och författare, säger Jinyue Yan.

Forskningsprofilen Framtidens energi

Jinyue Yan är professor i energiteknik vid MDH och forskningsledare för Framtidens energi: en forskningsprofil där man arbetar med att utveckla system för förnybar energi i samarbete med fem företag. Sammantaget investerar KK-stiftelsen, MDH och företagen 83 miljoner kronor i denna forskningsmiljö som omfattar över 50 forskare.


För mer information om boken

Kontakta Jinuye Yan