MDH överklagar domen till Högsta domstolen

2017-05-04 | Utbildning Student Omvärld

I april kom domen från Svea hovrätt i frågan om den avgiftsbelagda student som kräver studieavgiften tillbaka från MDH. Högskolan väljer nu att överklaga den domen till Högsta domstolen.

– MDH överklagar domen till Högsta domstolen, ett överklagande som även Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) står bakom. Vi väljer att gå vidare eftersom det är en viktig fråga, inte bara för den i fallet enskilda studenten, utan för alla avgiftsbelagda studenter och de lärosäten som tar emot dem. Det handlar om rättssäkerheten för alla. När regeringen införde studieavgifter för internationella studenter år 2011 fick vi aldrig svar på frågan hur man hanterar den situation som vi nu är i. Det måste bli helt klart vad som gäller, säger Ann Cederberg.  

Svea hovrätt menade i sin dom, precis som Västmanlands tingsrätt, att det fanns ett ömsesidigt förpliktigande avtal mellan den avgiftsbelagda studenten och högskolan. Men hovrätten anser, till skillnad från tingsrätten, att då studenten har kunnat tillgodogöra sig ett antal högskolepoäng och har deltagit i fyra terminers utbildning, så ska MDH inte betala tillbaka hela, utan istället halva studieavgiften till studenten. Ett av hovrättsråden reserverade sig dessutom och ansåg inte att högskolan skulle återbetala avgiften över huvud taget. 

Därför överklagar MDH

Högskolesektorn vill ha ett prejudikat i frågan om att det föreligger ett civilrättsligt avtal mellan en avgiftsbetalande student och ett statligt lärosäte. Detta är viktigt både för studenterna och alla statliga lärosäten. 

Högskolesektorn vill veta om en utvärdering av en statlig tillsynsmyndighet som Universitetskanslersämbetet, kan användas som bevis för att det finns ett konkret fel i ett utbildningsprogram. 

Högskolesektorn behöver få svar på frågan kring hur ett civilrättsligt avtal påverkar lärosätets möjligheter att vidta rättelser genom åtgärder för att rätta till eventuella brister i en utbildning. 

MDH får nu avvakta besked från Högsta domstolen om de beslutar om prövningstillstånd. Om Högsta domstolen inte meddelar prövningstillstånd gäller Svea hovrätts dom. 

Om den aktuella kandidatexamen i matematik

Den i domen aktuella kandidatexamen i matematik fick våren 2015 omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det betyder att den och alla andra utbildningar som utvärderats av UKÄ vid MDH idag har omdömet hög eller mycket hög kvalitet.