MDH och Strängnäs kommun satsar gemensamt på unga företagare

2013-05-06 | Forskning/Samverkan

MDH och Strängnäs kommun har upprättat ett samarbetsavtal som kommer att medföra utvecklingsmöjligheter för ungdomar och småföretagare i Strängnäs. Det högtidliga undertecknandet firas med bubbel och tårta på Näringslivskontoret, Campus Strängnäs, den 8 maj.

Högskolan har ett nära samarbete med både företag och offentlig sektor i regionen. Tidigare har detta främst skett i form av enstaka projekt. Strängnäs kommun och MDH är övertygade om att ett långsiktigt avtal ger vinster för alla parter och ökar möjligheterna att hitta gemensamma utvecklingsområden.

–       Strängnäs är en strategisk partner för högskolan, säger rektor Karin Röding. Ett av våra mål är att stärka MDH:s varumärke i Strängnäs bland potentiella studenter, för att på så sätt öka övergången till högre utbildning.

Avtalet omfattar flera områden, bland annat idé- och affärsutveckling för unga företagare. Samarbetet med högskolan kommer att förstärka det redan etablerade arbetet med ung företagsamhet på Strängnäs skolor. Tillsammans med Idélab skapas förutsättningar för idé- och affärsutveckling för unga människor. Idélab är en verksamhet vid MDH som sedan starten 1999 tagit emot nästan 3000 idéer, varav över 300 har lett till startande av företag.

–       Jag välkomnar verkligen MDH som en stark och positiv aktör i arbetet med Strängnäs långsiktiga utveckling, säger Jens Persson, kommunstyrelsens ordförande (C).

Ett annat område är ”Strängnäs växer”, som är ett kompetensutvecklingsprojekt för småföretag i kommunen. Via samarbetsavtalet kommer MDH att bidra med akademisk kompetens till företagen. Det kan handla om studenter som gör examensarbeten, men också seminarier där forskare delar med sig av de senaste rönen kring företagsledning och marknadsföring.

–       Nu börjar utvecklingsarenan på Campus Strängnäs ta form. Avtalet med MDH är ett stort och viktigt steg i den processen, säger Peter Lundberg, kommunchef.

Undertecknandet av samverkansavtalet äger rum den 8 maj kl. 14.30 på Näringslivskontoret, Campus Strängnäs. Kommunstyrelsens ordförande Jens Persson och kommunchef Peter Lundberg inleder. Rektor Karin Röding berättar om vad samarbetet innebär för MDH. Det högtidliga tillfället firas med bubbel och tårta.

Det finns också möjlighet att möta representanter för några av de olika verksamheterna Tillväxtmotorn, Strängnäs växer, Idélab och Campus Strängnäs.