MDH och KTH i forskningssamarbete inom produktionsteknik

2012-02-07 | Forskning/Samverkan

Mälardalens högskola (MDH) och Kungliga tekniska högskolan (KTH) har startat ett samarbete inom forskningsområdet produktionsteknik i och med projektet XPRES, Excellence in Production Research. Nu har XPRES samlat ett 200-tal till konferens och invigning av ett nytt labb.

MDH startade forskningsprojektet XPRES 2010 i samarbete med KTH och Swerea IVF. Projektet är en långsiktig satsning inom produktionsteknik som är finansierat av strategiska nationella forskningsmedel genom Vinnova. Nyligen invigdes labbet för XPRES under en heldagskonferens ägnad åt produktionsteknik. Under invigningsdagen anordnades en paneldebatt med representanter för industrin, akademin och forskningsfinansiärerna där bland andra Karin Röding, rektor på MDH samt Peter Gudmundson, rektor på KTH deltog.

– Syftet med projektet är att skapa bestående värde för det svenska samhället och våra världsledande tillverkningsindustrier såsom Volvo i Eskilstuna och ABB i Västerås. Projektet kommer att etablera en långsiktig internationellt konkurrenskraftig plattform för produktionsforskning för att möta framtidens utmaningar inom svenska produktionsföretag, säger Mats Jackson, professor inom innovativ produktion och projektledare för XPRES på MDH.

XPRES har tre fokusområden: tillverkning med utnyttjande av nya och framtida material och metoder, adaptiv och flexibel produktionsteknik, och produkt- och produktionsutveckling med hänsyn till ett livscykelperspektiv. Ett antal forskningsprojekt som bedrivs inom XPRES på MDH sker inom det sistnämnda området och Strategisk underhållsutveckling för lean produktion är ett av dessa projekt. Projektet handlar om produktionsunderhållsutveckling och sker i samverkan med bland andra Volvo CE i Eskilstuna.

– Lean produktion gör att störningskänsligheten ökar då en trasig tillverkningsmaskin kan göra att hela produktionen avstannar. Målet med projektet är att minska störningarna inom produktionen genom att genomföra effektivare underhåll på maskinerna. Projektet är också viktigt ur ett hållbarhets- och livscykelperspektiv, säger Marcus Bengtsson, en av projektdeltagarna och forskare inom produktrealisering på MDH.

Hemsidan för XPRES