MDH och Eskilstuna kommun i nytt avtal om campus Eskilstuna

2015-02-02 | På campus

2018 slås portarna upp för det nya campus Eskilstuna, en modern högskolebyggnad på 18 000 kvadratmeter där 4 000 studenter och 300 medarbetare ska studera och arbeta. MDH och Eskilstuna kommun har nu signerat en slutgiltig överenskommelse för det nya campuset.

MDH:s verksamhet i Eskilstuna finns i dag i flera centralt belägna industrilokaler från 1800-talet. För att skapa ett mer flexibelt och modernt campus där all verksamhet samlas på ett ställe, bygger MDH och Eskilstuna kommun ett nytt campus i citykärnan. Det nya campus Eskilstuna beräknas stå klart 2018.

Det nya campuset kommer att uppföras där Sporthallen och Äventyrsbadet står i dag. Den gamla delen av badhuset kommer att bevaras och anpassas till högskolans verksamhet.

Genom avtalet som nu har signerats av Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, Pär Eriksson, kommundirektör och Karin Röding, rektor för MDH, har de båda parterna kommit ett steg längre i den gemensamma ambitionen att skapa ett nytt campus.

En högskola är en verksamhet i ständig utveckling. Nya forskningsprojekt startas och utbildningar förändras vilket kräver flexibla lokaler och en modern infrastruktur.

– Att samla högskolans verksamhet på ett och samma ställe skapar en närhet och fler mötesplatser mellan utbildning och forskning, något som både studenter och medarbetare efterfrågar. De nya lokalerna kommer att vara flexibla och kunna anpassas varefter verksamheten behöver förändras, säger Karin Röding.

 

Avtalet i korthet

  • MDH kommer att ingå hyresavtal med en hyrestid om tio år med den hyresvärd som vinner upphandlingen.
  • Om MDH av någon anledning, inte kan förlänga hyresavtalen efter tio år, förbinder sig kommunen att överta hyresavtalen under perioden år 11-20.
  • Tidigare hyresgäster i de aktuella byggnaderna ska ha flyttat ut och eventuell verksamhet som bedrivs av kommunen ska ha upphört, vid tomträttsupplåtelsen och överlåtelsen av byggnaderna.
  • Köpeskillingen om 6 miljoner kronor för byggnaderna är baserat på det bokförda värdet utifrån byggnadernas kommande användning. Rivning, byggnadsminne, miljöundersökningar har beaktats.
  • Kommunen ansvarar för att en detaljplan tas fram, senast den 30 september 2015.