MDH möjliggör samverkan inom hållbara utvecklingsprojekt i Indien

2015-09-30 | Forskning/Samverkan

Indiens ökande befolkningsmängd innebär en rad utmaningar inom avfallshantering, energiförbrukning och hållbar stadsplanering. I Mumbai, en av världens folkrikaste städer, har lärosätet Welingkar Institute of Management Development and Research (WeSchool) genomfört ett framgångsrikt biogasprojekt, något som inte varit möjligt utan medverkan från MDH.

 

 

I samverkan med MDH och Energimyndigheten har ett fyrtiotal studenter på WeSchool fått möjlighet att arbeta med innovationer inom miljöteknik från svenska företag. De har installerat och driver nu en biogasanläggning från FOV Biogas i Borås som omvandlar lärosätets matavfall till biogas. Initiativet är ett led i ett MDH-projekt med syfte att öka samarbetet med indiska lärosäten och har finansierats av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).  
– Utan MDH som plattform för STINT, WeSchool och Energimyndigheten hade biogasprojektet inte kunnat förverkligas, säger Christer Nygren, universitetsadjunkt i innovationsteknik vid MDH och projektledare för MDH:s Indienprojekt.

Den 1 juni 2015 skrev Sveriges och Indiens regeringar under ett samarbetsavtal för stöd i hållbar stadsplanering, när Indien ska utveckla hundra så kallade Smarta Städer.
– Det är glädjande att se hur samarbetet mellan MDH och WeSchool ger innovativa och meningsfulla resultat inom ramen för några av Indiens nya stora projekt som Smarta Städer, säger Sten Ekman, en av initiativtagarna till MDH:s samarbete med WeSchool.

MDH samarbetar med WeSchool sedan 2006. Med sin fungerande biogasanläggning är WeSchool en regional föregångare inom hållbar utveckling, och planerar att engagera fler aktörer med hjälp av MDH. Tillsammans med WeSchool och lärosätet Indian Institute of Technology (IIT Bombay) diskuteras nu möjliga framtida klimatprojekt i kunskapsutbyte med MDH:s utbildningar och forskningsinriktningar.
– Detta tar MDH:s samverkansmodell till nya höjder. Vi fungerar som en viktig länk i lokal-global samproduktion, där vi kopplar svenska aktörer med aktörer i andra delar av världen, säger Damir Isovic, akademichef på akademin för innovation, design och teknik vid MDH.