MDH medverkar på Näringslivsdagen

2014-10-15 | Forskning/Samverkan

Näringslivsdagen i Eskilstuna den 16 oktober är en dag som anordnas för att visa trender i omvärlden. Dagen ordnas i år för första gången och MDH medverkar i programmet som vänder sig till beslutsfattare och medarbetare i företag, akademi eller kommun.

Syftet med dagen är att den ska vara en mötesplats för näringsliv, akademi, politik och offentlig verksamhet för att skapa synergieffekter, effekter som i sin tur ska gynna Eskilstuna.

MDH medverkar i flera programpunkter. I seminariet Utveckla industrin i Eskilstuna - Tillväxtmotorn för industriföretag kommer Gabriella Mast-Weggeman, projektledare för Tillväxtmotorn vid MDH att tillsammans med Andreas Frisk, vice vd på Djurgårdens Bygg & Miljö, att informera både om Tillväxtmotorn generellt och specifikt om programmet mot industrin. Dessutom medverkar tidigare deltagare i Tillväxtmotorn för att berätta om sina erfarenheter.

I seminariet Kund – leverantör? Möjligheter och problem med samverkansprojekt summerar Peter Dobers, professor i företagsekonomi, och Anette Hallin, lektor i företagsekonomi den aktuella forskningen inom området och beskriver en modell för hur svårigheterna vid samarbete kan förstås.