MDH medverkar i EU-handslag för ökad delaktighet

2018-01-23 | Omvärld

Den 24 januari medverkar MDH i EU-handslaget under ledning av EU- och handelsminister Ann Linde. Det är ett led i regeringens arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU och dess beslutsprocesser med olika aktörer i samhället.

I handslaget åtar sig MDH att arbeta med konkreta åtgärder för att öka kunskapen och engagemanget kring EU-frågor genom att:

  • att vidareutveckla kompetens kring vilka möjligheter till EU-finansiering som finns för högskolans utbildning- och forskningsverksamhet och stärka rutinen kring bevakning av och information om sådana medel
  • att i samproduktion med regionens aktörer arbeta för att de möjligheter som EU:s regionalfondsprogram ger för att stärka regionens tillväxt och utveckling kommer regionen tillgodo
  • att under 2018 genomföra en studieresa till Bryssel för att hämta hem kunskap om EU:s forskningsprogram till högskolan och skapa nätverk för framtida samarbeten på europeisk nivå
  • att genomföra riktade satsningar för att främja internationalisering av forskning och utbildning via de möjligheter som ges av Erasmus+- programmet

De som deltar i EU-handslaget, förutom Ann Linde, EU- och handelsminister, är:

  • Lena Micko, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting
  • Minoo Akhtarzand, landshövding i Västmanlands län
  • Peter Gustafsson, prorektor, MDH
  • Denise Norström, regionstyrelsens ordförande i Region Västmanland
  • Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad
  • Pelle Strengbom, kommunstyrelsens ordförande i Kungsörs kommun


Vi som ingår EU-handslaget delar inte alltid synen på vilken politik som ska föras i EU. Vi företräder olika beslutsnivåer och har olika perspektiv på EU-frågor. Men vi är eniga om att Sverige behöver ha en starkare röst i EU. Det kräver ökad kunskap och delaktighet här hemma. Vi vill ha levande samtal om EU i fikarummen, på nämndsammanträden, vid föreläsningar på lärosäten och i seminarier om näringslivets förutsättningar”, skriver de deltagande aktörerna i en debattartikel.

Från MDH deltar även Eva Thorin, professor i energiteknik och forskningsledare för Framtidens energi, i ceremonin för handslaget och berättar om Framtidens energi, en av MDH:s forskningsinriktningar, som håller världsklass.