MDH med i ny satsning av Produktionslyftet

2013-01-25 | Forskning/Samverkan

Mälardalens högskola (MDH) tillsammans med Swerea IVF och sju lärosäten fortsätter att driva Produktionslyftet genom ny finansiering om 25 miljoner kronor från VINNOVA. Syftet med projektet är att skapa ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i Sverige.

– Produktionslyftet kommer att knyta an till aktuell forskning och utbildning. Små och medelstora tillverkande företag är hårt utsatta på en global marknad och den kunskap och metodik som Produktionslyftet bidrar med har visat sig förbättra förutsättningarna för deras konkurrenskraft, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA.

Produktionslyftet är en viktig satsning för hela Sverige. Projektet är indelat i åtta noder varav MDH är ansvariga för Östra Mellansverige.

– Genom Produktionslyftet fortsätter MDH satsningen inom produktionsteknik, vilket stärker högskolan inom området produktionsutveckling. Satsningen stärker även regionens stora tillverkande företag genom att vi behåller och utvecklar våra mindre leverantörsföretag. På så sätt kommer sysselsättningen på mindre orter att gynnas, säger Antti Salonen regionkoordinator vid MDH.

Produktionslyftet har drivits på MDH sedan 2010 där högskolan ansvarar för Västmanlands län, Södermanlands län, Uppsala län, Örebro län och Östergötlands län. MDH koordinerar aktiviteter avseende insiktsverksamhet, utbildning och coachning av företag. Anställda på MDH som är involverade i projektet är Antti Salonen som regionkoordinator, Martin Kurdve som insikts- och marknadsansvarig samt Anders Hellström som utbildningskoordinator.

 

Bakgrund

Produktionslyftet har tidigare (2007-2012) finansierats i två etapper genom finansiärerna VINNOVA, KK-stiftelsen och Tillväxtverket. VINNOVA går nu vidare med en fortsatt satsning om 25 miljoner kronor under 2013 - 2014. Produktionslyftet drivs i samarbete med IF metall och Teknikföretagen. För mer information se VINNOVA:s pressmeddelande.