MDH lyfter betydelsen av samverkan och innovationskraft vid HSS2015

2015-05-27 | Forskning/Samverkan

Den 28-29 maj arrangerar Linnéuniversitetet konferensen HSS2015 i Kalmar. HSS står för Högskola och samhälle i samverkan, och är en konferens där akademi, näringsliv, beslutsfattare och offentlighet möts. MDH, som var arrangör 2013, medverkar i år med flera representanter. – Jag ser fram emot årets HSS-konferens. Det är i mötena som uppstår på en sådan arena som ny kunskap kommer fram samtidigt som vi kan påverka och förändra samhällsutvecklingen, säger Karin Röding, rektor för MDH.

HSS är den nationella mötesplatsen för samverkansfrågor och en arena som samlar människor som på olika sätt arbetar med utvecklingsfrågor kopplat till akademi och samhälle. Att MDH väljer att medverka i HSS är naturligt – MDH:s forskning och utbildning är sprungen ur just övertygelsen om att samverkan leder till utveckling och ny kunskap. MDH har under de senaste åren slutit flera strategiska samverkansavtal med både näringsliv och offentlig sektor, en kunskap och erfarenhet som MDH:s representanter kommer att dela med sig av under HSS2015.

En viktig arena för att påverka beslutsfattare

HSS är en viktig arena för att påverka beslutsfattare. Ett av huvudspåren vid HSS2013 var innovation och dåvarande näringsminister Annie Lööf (C) var en av huvudtalarna. Annie Lööf lyfte fram samverkan som ett sätt för akademin att integrera viktiga impulser från omvärlden i forskning och utbildning, något som i sin tur är avgörande för Sveriges förmåga att kunna delta i den allt tuffare internationella konkurrensen om kunskapsproduktion, forskningsexcellens och spetskompetenser. Även i årets HSS-konferens är Innovation och forskning ett av huvudspåren, vilket visar att frågan står högt upp på agendan inom akademin, det omgivande samhället och på den politiska arenan.

Rektor Karin Röding diskuterar forskning och innovation

Vid årets konferens deltar MDH:s rektor Karin Röding i ett panelsamtal om just framtidens forskning, utveckling och innovation, och i ett panelsamtal om hur värdet kan öka i relationen mellan akademi och samhälle för att säkerställa Sveriges hållbara konkurrenskraft. Karin Röding deltar även i en session om svenskarnas attityd till forskning, vetenskap och teknik.

– Samtalen berör frågor som inte bara gäller högskolan, utan hela Sveriges konkurrenskraft och innovationsklimat. Ett tillåtande innovationsklimat är en viktig ingrediens för att skapa tillväxt, en tillväxt som gör att Sverige kan behålla välfärden. Hur kan vi till exempel skapa former för ömsesidigt samspel mellan forskare och praktiker? Hur kan akademi, näringsliv och offentlig sektor tillsammans bidra till ett gynnsamt innovationsklimat? Och hur ser vi till att den forskning vi bedriver kommer till nytta i samhället? Jag ser fram emot årets HSS-konferens. Det är i mötena som uppstår på en sådan arena som ny kunskap kommer fram samtidigt som vi kan påverka och förändra samhällsutvecklingen, säger Karin Röding, rektor för MDH, säger Karin Röding.

Så medverkar MDH på HSS2015:

Förutom rektor Karin Röding har MDH flera medarbetare som har valt att delta i debatter, samtal och seminarium för att dela med sig av erfarenheter och goda exempel.

Monica Dahlgren och Katarina Bredenhof Heijkenskjöld, akademin hälsa, vård och välfärd och Sara Hägglund, akademin för utbildning, kultur och kommunikation, deltar i ett dialogseminarium om entreprenörskap för att möta framtidens utmaningar. Utgångspunkten är att i takt med att innovationsbehovet blir allt så blir universitetens utmaning att koppla samman kunskap och entreprenöriella förmågor så att studenternas kunskap sätts i arbete.

Cecilia Vestman, akademin för utbildning, kultur och kommunikation, deltar i ett seminarium om formaliserad samverkan mellan lärosäten och offentlig sektor. Seminariet inriktar sig på hur lärosäten och dess samverkanspartners genom att bestämma former för sin samverkan kan få en tydligare riktning mot gemensamma mål och därmed en mer strategisk samverkan.

Per Tillgren, akademin för hälsa, vård och välfärd, och Cecilia Vestman, akademin för utbildning, kultur och kommunikation, deltar i seminariet ”Samproduktion inom området hälsa och välfärd – när, var, hur, varför?”

Peter Dobers, akademin för ekonomi, samhälle och teknik, deltar i ett seminarium om samverkansskicklighet – för personlig och organisatorisk utveckling.

Bengt Köping Olsson, akademin för innovation, design och teknik, talar på temat ”Vad har innovationslust för betydelse för regional utveckling och ökad konkurrenskraft?”