MDH har skickat in svaromålet i frågan om återbetalning av studieavgifter

2015-07-31 | Omvärld

Frågan om en internationell tidigare student vid MDH som kräver studieavgiften tillbaka då hon anser att utbildningen inte höll kvalitet, väcktes på nytt under våren. I mars lämnade den tidigare studenten, genom Centrum för rättvisa, in en formell stämningsansökan mot MDH till Västmanlands tingsrätt. Nu har MDH skickat in svaromålet.

Förutsättningar för återbetalning av avgiften utifrån studieavgiftsförordningen föreligger inte och MDH anser inte heller att det i övrigt föreligger grund för återbetalning utifrån de skäl som studenten anfört. Fallet har därför väckt en principiellt viktig fråga för hela högskolesektorn om vad som gäller när en studieavgiftsskyldig student är missnöjd med kvaliteten.

I och med att MDH nu har skickat in svaromålet, hanteras ärendet av MDH:s advokat Hanna Pontén Brattgård.

– Det är angeläget att landets lärosäten får svar på hur frågan ska hanteras, för att säkerställa likabehandling av de internationella studenterna och för att undvika rättsosäkerhet. MDH önskar givetvis klarhet i den här frågan lika mycket som studenten och Centrum för rättvisa, säger advokat Hanna Pontén Brattgård.

Frågor och svar om kravet på återbetalning av studieavgifter. (pdf 77 kB)