MDH ger seminarium och paneldiskussion på Västerås pride

2016-06-27 | Omvärld På campus

Den 30 juni – 2 juli är det dags för årets Cityfestival i Västerås. MDH finns på plats tillsammans med antidiskrimineringsbyrån Humanitas. I år arrangerar högskolan och Humanitas även ett seminarium och en paneldiskussion på Karlsgatan 2 i samband med Västerås Pride, under fredagen den 1 juli.

Den 1 juli, klockan 11.00-11.45, ges seminariet "Föräldraskap - Familjer med två mammor" med MDH-doktoranden Heléne Appelgren Engström.   

- Det finns i dagens Sverige lagliga möjligheter för samkönade par att gifta sig och bilda familj, men det förekommer fortfarande diskriminering och diskriminerande bemötande inom vården. I mitt forskningsprojekt studerar jag bemötandet och stödet som familjer med två mammor får från mödra- och barnhälsovården, säger Helène Appelgren Engström. 

Mellan klockan 12.30-13.15, den 1 juli, ges paneldiskussionen Okunskap eller ovilja? Samtalet kommer att kretsa kring behovet av kunskap om hbtq-personers livsvillkor och begränsande normer i samhället. I panelen medverkar representanter från RFSL Ungdom, MDH, landstinget Västmanland och Sörmland, Eskilstuna kommun och Västerås stad. 

- Att vi finns på plats på både Cityfestivalen och Pride är ett sätt av många, att visa att MDH strävar efter att vara en inkluderande högskola där alla ska känna sig välkomna och trygga, oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning. Kom gärna och besök oss i vårt orange tält på festivalområdet eller delta på något av våra evenemang på Karlsgatan 2, säger Marika Hämeenniemi, mångfaldsstrateg på MDH.