MDH-forskning ska förbättra skyddet mot cyberattacker

2018-02-15 | Forskning/Samverkan

Forskare vid MDH har beviljats 28 miljoner kronor för forskningsprojektet Serendipity - Säkra och pålitliga plattformar för autonomi. Syftet med projektet är att förbättra skyddet mot cyberattacker i säkerhetskritiska system.

 

Projektledaren Mikael Sjödin, tillsammans med kollegor, framför datorskärmar.

– Cybersäkerhet är ett område som är utpekat som strategiskt viktigt, där hela samhället behöver bli bättre på att skydda sig, eftersom cyberattacker blir allt vanligare. Därför känns det extra bra att vi nu får medel för att forska på området, säger Mikael Sjödin, som är projektledare för forskningsprojektet.

De kommande fem åren ska forskarna inom projektet se på hur cybersäkerheten inom säkerhetskritiska system, det vill säga de datorsystem som styr all teknik omkring oss, kan förbättras. När det gäller säkerhetskritiska system har forskarna traditionellt sett fokuserat på att få systemen att fungera när något oavsiktligt går fel, som till exempel när det blir en bugg i systemet. Men cybersäkerhet handlar om att få systemen att fortsätta fungera även när något avsiktligt går fel, alltså när systemet utsätts för en cyberattack.

– Vi kommer att undersöka hur säkerhetskritiska system ska kunna fortsätta att fungera trots att de utsätts för cyberattacker. Som exempel kommer vi att studera system i flygplan som ska kunna landa på egen hand och självkörande fordon. Om till exempel en industrirobot utsätts för ett cyberangrepp, går det att stänga av roboten medan skadorna från attacken repareras. Men ett självkörande fordon eller flygplan går ju inte att stänga av om det utsätts för en cyberattack. Därför vill vi hitta lösningar som gör att fordonet kan fortsätta fungera, trots en cyberattack, säger Mikel Sjödin.    

Projektet finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, och innehåller tre delprojekt med fokus på områdena kravhantering, modellering och upprätthållandet av säkerhet även när systemet är under attack. Genom att förbättra cybersäkerheten inom säkerhetskritiska system blir systemen mindre sårbara och risken för att myndigheter, industrier, infrastruktur och andra viktiga funktioner i samhället ska drabbas av en attack minskar.  

– Eftersom dagens samhälle är uppbyggt på teknik kan cyberattacker slå ut ett helt samhälle. Så dels handlar projektet om att förbättra enskilda produkter, dels om att se till så att vi har ett robust samhälle som kan stå emot attacker från brottslingar, men även angrepp från andra nationer, säger Mikael Sjödin.